Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Παραδείγματα σημάτων

Λεκτικό σήμα

 

 

Εικονιστικό σήμα

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Εικονιστικό σήμα με λεκτικά στοιχεία *

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Σήμα τρισδιάστατου σχήματος με λεκτικά στοιχεία*

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Σήμα θέσης

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα μοτίβου

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα (μεμονωμένου) χρώματος

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Σήμα (συνδυασμού) χρωμάτων

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: JPEG

 

Ηχητικό σήμα

Με την κατάργηση της απαίτησης γραφικής αναπαράστασης από την 1η Οκτωβρίου 2017, οι αιτήσεις ΣΕΕ για ηχητικά σήματα υποβάλλονται μόνο μέσω αρχείου ήχου στο οποίο αναπαράγεται ο ήχος ή μέσω της ακριβούς αναπαράστασης του ήχου με μουσική σημειογραφία.

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, MP3 (μέγ. 2 Mb)

 

Σήμα κίνησης

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: MP4 (βίντεο), JPEG (για σειρά διαδοχικών σταθερών εικόνων).

 

Πολυμεσικό σήμα

Πρόκειται για νέα κατηγορία σήματος (από την 1η Οκτωβρίου 2017).

Το Γραφείο δέχεται τον ακόλουθο μορφότυπο αρχείου: MP4 (μέγ. 20 Mb)

 

Ολογραφικό σήμα

Το Γραφείο δέχεται τους ακόλουθους μορφότυπους αρχείων: JPEG, MP4 (μέγ. 20 Mb)

 

*Σημείωση: Οι τύποι σημάτων με αστερίσκο δεν αποτελούν χωριστές κατηγορίες σημάτων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Διαφοροποιούνται, ωστόσο, στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους.


 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 02-03-2020
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ