Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Βασικά στοιχεία για τα εμπορικά σήματα

Εάν ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε θα διαθέτετε ένα σήμα. Μέσω αυτού σας αναγνωρίζουν οι πελάτες σας. Το σήμα σας είναι αυτό που διαφοροποιεί τα προϊόντα σας από τα προϊόντα των υπολοίπων και αντικατοπτρίζει τις αξίες σας. Είναι ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο.

Το σήμα σας αποτελεί μέρος της διανοητικής σας ιδιοκτησίας και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016