Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ορισμός εμπορικού σήματος

Λίγη θεωρία

Τα εμπορικά σήματα είναι σημεία που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για τον προσδιορισμό προϊόντων. Στο πλαίσιο του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας τα σήματα έχουν πρακτικό ρόλο που μπορεί να φαίνεται ασήμαντος,

όμως ο αντίκτυπός τους είναι πολύ σημαντικός και είναι απαραίτητα για την εμπορική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήμα ορίζει το κοινοτικό σήμα ως εξής:

Το κοινοτικό σήμα μπορεί να συνίσταται από σημεία, ιδίως λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των προσώπων, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα προϊόντων ή της συσκευασίας τους, ή ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

  1. είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων· και
     
  2. μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο των κοινοτικών σημάτων κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν το ακριβές αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του σήματος.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ...

  • Το σήμα σας είναι το σύμβολο μέσω του οποίου σας αναγνωρίζουν οι πελάτες σας.
  • Το σήμα σας σάς διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας.
  • Μπορείτε να προστατεύσετε και να αξιοποιήσετε περαιτέρω το σήμα σας καταχωρίζοντάς το.

Σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να εξασφαλίσετε προστασία ακόμη και εάν το σήμα σας δεν είναι καταχωρισμένο, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται. Ωστόσο, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή προστασία, σάς συνιστούμε θερμά να καταχωρίσετε το σήμα σας.

Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει σε επίπεδο καταχώρισης είναι ότι το σήμα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση, ούτε εσείς θα είστε σίγουροι για το τι καλύπτει η καταχώρισή σας αλλά ούτε και οι ανταγωνιστές σας.
 

Μπορείτε να καταχωρίσετε:

Εικόνα λεκτικού σήματος που σχηματίζεται από το γράμμα A

Λεκτικό σήμα

Το λεκτικό σήμα αναπαρίσταται με λέξεις, γράμματα, αριθμούς ή οποιουσδήποτε άλλους χαρακτήρες μπορούν να δακτυλογραφηθούν.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα σήματος απεικόνισης που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο

Σήμα απεικόνισης

Το σήμα απεικόνισης αναπαριστάται με φωτογραφίες, γραφικά ή εικόνες.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα σήματος απεικόνισης με γράμματα που σχηματίζεται από ένα πολύγωνο με το γράμμα A στο εσωτερικό του

Σήμα απεικόνισης με γράμματα

Το σήμα απεικόνισης με γράμματα συνδυάζει τη χρήση φωτογραφιών, γραφικών ή εικόνων με λέξεις ή γράμματα.

Δείτε παραδείγματα

Εικόνα τρισδιάστατου σήματος που σχηματίζεται από τρισδιάστατο πολύεδρο

Τρισδιάστατο σήμα

Το τρισδιάστατο σήμα αναπαριστάται με τρισδιάστατο σχήμα, όπως π.χ. το σχήμα του πραγματικού προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Δείτε παραδείγματα
Χρωματικό σήμα αφ'εαυτού που σχηματίζεται από δείγμα παλέτας χρωμάτων

Χρωματικό σήμα αφ'εαυτού

Το χρωματικό σήμα αφ'εαυτού χρησιμοποιείται μόνο για την καταχώριση συγκεκριμένου χρώματος το οποίο προορίζεται για τη διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δείτε παραδείγματα
Εικόνα ηχητικού σήματος που σχηματίζεται από μεγάφωνο

Ηχητικό σήμα

Το ηχητικό σήμα πρέπει να αναπαριστάται γραφικά, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μουσική σημειογραφία ♫.

Δείτε παραδείγματα

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016