Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.
 

The Office

At EUIPO we work with ideas, with reputations, with the shape of things to come.

The European Union Intellectual Property Office (EUIPO), which was known as OHIM until 23 March 2016, was created as a decentralised agency of the European Union to offer IP rights protection to businesses and innovators across the European Union (EU) and beyond. Since our foundation in 1994 we have been based in Alicante, in Spain, where we manage the registration of the EU trade mark and the registered Community design.

We register around
135 000 EU trade marks and close to 100 000 designs annually, offering intellectual property protection to companies and individuals in a market of more than 500 million consumers.

Several people in a meeting
 

Since our inception, our core business has been the registration of EU trade marks and registered Community designs, which are valid throughout the European Union (EU). However, our work at EU level also extends to the harmonisation of registration practices and the development of common tools, in cooperation with our partners in national and regional IP offices throughout the EU-28, users and other institutional partners. Together, we are the European Trade Mark and Design Network (ETMDN), working together to offer users a similar registration experience, be it at national or at EU level.

Another of our goals is to become a truly paperless office. To achieve this, we have made a firm commitment towards online registration of trade marks and designs: today nearly 99% of all trade mark applications are made online and more than 75,000 users have registered in our website's User Area.

At the EUIPO we also host the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. Entrusted to us in June 2012, the Observatory brings public and private stakeholders together in the fight against piracy and counterfeiting. For the EUIPO, this has meant becoming an active participant in the next stage of the intellectual property lifecycle: helping to secure the results of creativity and innovation after trade mark registration.

 

Our staff

Our staff come from the four corners of Europe and the wider world. The Office has five working languages – English, French, German, Italian and Spanish – and processes applications in 23 official languages of the EU.

Our core team is made up of close to 800 professionals working within the legal framework of the European Union Staff Regulations. The Executive Director of EUIPO is Portuguese national António Campinos, who took up the post on 1 October 2010. The Deputy Executive Director is Belgian national Christian Archambeau, who took up the role on 1 December 2010.
 

Organisational chart

PDF version Web version

* This document is temporarily only available in English.

 

Legal background

The regulation establishing the Office was adopted by the Council of the European Union in December 1993 and revised on two occasions, in 2009 and in 2015. It created the European Union trade mark (formerly known as the Community trade mark) as a legal instrument in European Union law and established the EUIPO (formerly known as OHIM) as an EU agency with legal, administrative and financial autonomy. Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 created the registered Community design. On 23 March 2016, the Office changed its name to the European Union Intellectual Property Office upon the entry into force of Regulation 2015/2424.

 

Statistics

We publish statistical reports on the EU trade mark and Community design, giving general information on the total number of applications and registrations, including details per country / territory and per class of goods and services, and top filers.

We also issue country / territory reports covering the EU Member States and other countries / territories throughout the world.

EU trade mark applications


Bar graph about Community trade mark statistics

 

Updated on: 08/02/2018 More statistics

Registered Community designs


Bar graph about Registered Community design statistics

 

Updated on: 08/02/2018 More statistics

Statistics per country / territory

 

Select a country / territory to download report:

The 'Top 25' representatives or owners are all compiled with reference to the representative's or owner's EUIPO ID number. In some cases, the same representative or owner may use more than one ID number, which can lead to the total filings attributed to them in these tables being undercounted.

Trade mark and design statistics are correct as of the date of publication. However, very minor changes may be made in the future due to the inherent nature of the EUIPO's business process and the data collection methodology.

 
Appeal statistics Show Hide
 

Our top 25 e-users

We also publish the ranking of online filers every quarter, with figures for the entire European Union and by each Member State.

Top 25 e-users Show Hide
 

Annual report and work programme

Apart from the long-term vision set out in the Strategic Plan, each year the Office prepares a work programme describing the activities and deliverables defined for that year. The results and achievements are then reported in our annual report.

 

Accounts and finance

At EUIPO we finance all our operations through registration fees without imposing any burden on the European Union or its taxpayers

The EUIPO's official financial reports include the budget, the annual accounts, the report on budgetary and financial management and the report from the European Court of Auditors.

Regulation No CB-1-15 of the Budget Committee lays down the financial provisions applicable to the Office. In accordance with it, the Accounting Officer must draw up the provisional accounts by 1 March of the following year, and the Executive Director of the EUIPO must present them to the Budget Committee and the Court of Auditors by 1 July. They are also sent for information to the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission. At the end of the process, the accounts are published in the joint publication of annual accounts in the Official Journal of the European Union.

Regulation No CB-2-15 of the Budget Committee of 26 November 2015 lays down detailed rules for the implementation of Regulation No CB-1-15.

EUIPO's annual accounts include:

  • Financial statements (balance sheet, economic outturn account, cash-flow table, statement of changes in capital).
  • Reports on the EUIPO budget implementation.

The EUIPO's annual accounts must comply with the relevant rules, be accurate and comprehensive, and present a true and fair view. They are drawn up in accordance with generally accepted accounting principles.

 
Annual accounts Show Hide
Office Budget Show Hide
Reports on budgetary and financial management Show Hide
Reports of the European Court of Auditors Show Hide
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016