Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Εγγραφή

Για να έχετε πρόσβαση στην User Area του EUIPO πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας. Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Εγγραφή» που βρίσκεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης σας και μετά εφαρμόστε τις οδηγίες.

 
 • Γιατί πρέπει να εγγραφώ;

  Ο λογαριασμός EUIPO σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια σειρά επιγραμμικών υπηρεσιών που δεν είναι διαθέσιμες στους μη καταχωρισμένους χρήστες. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η δυνατότητα δημιουργίας προειδοποιητικού μηνύματος και υποπροφίλ.

  Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι οικονομικές συναλλαγές, απαιτείται η υποβολή προσωπικών στοιχείων. Η σύνδεση στο σύστημα παρέχει στον χρήστη ασφαλή πρωτόκολλα για την αποθήκευση των δεδομένων του.

  Πρέπει επίσης να συνδεθείτε για να μεταφορτώσετε έγγραφα από συγκεκριμένο αρχείο.

 • Έχετε υποβάλει άλλη φορά αίτηση στο EUIPO;

  Στους χρήστες που έχουν καταθέσει αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έχει ήδη χορηγηθεί αναγνωριστικός αριθμός. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε τον αναγνωριστικό αυτόν αριθμό κατά την πρώτη σας εγγραφή, ούτως ώστε όλα τα αρχεία που συνδέονται με τον αριθμό αυτό να εμφανίζονται στον πίνακα εργαλείων της νέας σας User Area.

 • Στοιχεία του χρήστη

  Υπάρχουν δύο είδη χρηστών: «Εταιρεία ή Ιδιώτης» και «Αντιπρόσωπος». Εάν δεν εμπίπτετε σε μία από τις δύο προτεινόμενες κατηγορίες, επιλέξτε «Εταιρεία ή Ιδιώτης». Έτσι, θα έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της User Area.

 • Ενεργοποίηση λογαριασμού

  Όταν εγγραφείτε, πρέπει να μας δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία επιθυμείτε να λάβετε τον κωδικό ενεργοποίησης.

  Όταν συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία του εντύπου εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ενεργοποίησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης και να συνδεθείτε στην User Area του EUIPO.

  Εάν έχετε ήδη καταθέσει αίτηση στο EUIPO στο παρελθόν, το μήνυμα με τον κωδικό ενεργοποίησης θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχατε αναφέρει όταν χορηγήθηκε για πρώτη φορά ο αναγνωριστικός αριθμός σας EUIPO. Εάν δεν είχατε δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλείσθε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας αποστέλλοντας φαξ ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία του λογαριασμού σας.

  Εάν είστε νέος χρήστης, θα λάβετε αναγνωριστικό αριθμό EUIPO μόνον εφόσον καταθέσετε αίτηση για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) ή για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) ή αίτηση ανακοπής, αλλά όχι για εγγραφή σε λογαριασμό.

 • Πρόσθετες πληροφορίες

  Όνομα χρήστη

  Το όνομα χρήστη πρέπει να περιέχει 8 έως 20 πεζούς χαρακτήρες από το λατινικό αλφάβητο (a-z) και τουλάχιστον ένα αριθμητικό ψηφίο (0-9).

  Διεύθυνση email

  Σε αυτήν τη διεύθυνση θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις των ανακοινώσεων του EUIPO (εφόσον επιλέξατε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις μέσω της περιοχής χρήστη (User Area). Η ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου. Για τις νέες ανακοινώσεις που στέλνει το Γραφείο, πρέπει να συμβουλεύεστε συχνά τα εισερχόμενα στην περιοχή χρήστη (User Area).

  Πολιτική κωδικού πρόσβασης

  Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες του λατινικού αλφάβητου και ένα τουλάχιστον αριθμητικό ψηφίο (0-9). Πρέπει να είναι διαφορετικός από το όνομα χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε τρεις επαναλαμβανόμενους χαρακτήρες (π.χ. aaa, 111), ακολουθίες (π.χ. 123, abc) ή ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. #, *). Παραδείγματα αποδεκτών κωδικών πρόσβασης: ThinkOn1980Phrases, About2Pass2Me, safe1Should2Be3.

  Τρόπος επικοινωνίας

  Συνιστάται θερμά να επιλέξετε να λαμβάνετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία στην περιοχή χρήστη (User Area). Σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι ανακοινώσεις του Γραφείου θα αποστέλλονται στην περιοχή χρήστη (User Area). Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, να έχετε υπόψη ότι η ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου (EX-19-1). Για τις νέες ανακοινώσεις που στέλνει το Γραφείο, πρέπει να συμβουλεύεστε συχνά τα εισερχόμενα στην User Area (όροι και προϋποθέσεις χρήσης της User Area).

  Ένωση

  Εάν δημιουργείτε λογαριασμό για ένωση αντιπροσώπων, όλες οι συναφείς πληροφορίες για την ένωση πρέπει να περιληφθούν στο έντυπο εγγραφής. Μπορείτε να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές στα στοιχεία της ένωσης στην ενότητα επιλογών της User Area.

  Νομική μορφή

  Εάν καταχωρίζετε λογαριασμό εταιρείας και επιθυμείτε την εμφάνιση της νομικής μορφής (π.χ. ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λπ.) σε επίσημες δημοσιεύσεις, πρέπει να συμπεριλάβετε τη νομική μορφή στο πεδίο «Επωνυμία εταιρείας» καθώς και στο πεδίο «Νομική μορφή».

  Οικονομική σχέση

  Εάν καταχωρίζετε λογαριασμό «Υπαλλήλου-εκπροσώπου», θα εμφανιστεί το τετραγωνίδο με τίτλο «Οικονομική σχέση». Εάν απασχολείστε άμεσα από τον καταθέτη, μην επιλέξτε το τετραγωνίδιο αυτό· αρκεί να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας. Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε εταιρεία με πραγματική και ενεργό εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία διατηρεί οικονομικές σχέσεις με καταθέτη που δεν έχει την έδρα του στην ΕΕ, πρέπει να επιλέξτε αυτό το τετραγωνίδιο και να αναφέρετε πληροφορίες για τις οικονομικές σας σχέσεις και την επωνυμία της εν λόγω εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 24-02-2018
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ