Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 850 EUR

Καταχωρίστε το σήμα σας
γρήγορα και εύκολα

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση 

Στο έντυπο αίτησης περιλαμβάνονται τρία σημαντικά στοιχεία:

  • Κυριότητα - κάτοχος σήματος της ΕΕ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επιχείρηση. Τα σχετικά στοιχεία δημοσιοποιούνται και πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ποιος είναι ο κάτοχος του εκάστοτε σήματος.
  • Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως σήμα της ΕΕ - το σήμα σας πρέπει να αναπαριστάται με σαφήνεια.
  • Προϊόντα και υπηρεσίες - πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια ώστε οι λοιποί εμπορικοί παράγοντες να γνωρίζουν ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες καλύπτει η αίτησή σας

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης σήματος της ΕΕ. Δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση της αίτησής σας. Όσο καλύτερη είναι η προετοιμασία σας, πάντως, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 12-06-2017
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ