Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Αντιπρόσωποι

Οι καταθέτες που δεν έχουν την κατοικία ή την έδρα τους ή πραγματική και ενεργό εμπορική εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπροσωπούνται από εγκεκριμένο πληρεξούσιο. Κατάλογος αντιπροσώπων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του EUIPO.

Οι καταθέτες που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους ή πραγματική και ενεργό εμπορική εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί είτε να ενεργούν για ίδιο λογαριασμό είτε να ορίσουν αντιπρόσωπο.

Εάν ο αντιπρόσωπος έχει ήδη καταθέσει αίτηση στο EUIPO, διαθέτει αναγνωριστικό αριθμό αντιπροσώπου EUIPO. Εάν γνωρίζετε τον αριθμό αυτό, χρησιμοποιήστε τον όταν ζητηθεί. Διαφορετικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του αντιπροσώπου. Ο νέος αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε δικηγόρος είτε υπάλληλος.

 
  • Δικηγόρος

    Ο δικηγόρος πρέπει να ασκεί δικηγορία στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ και να μπορεί να ενεργεί στο συγκεκριμένο κράτος ως πληρεξούσιος σε θέματα σημάτων ή σχεδίων και υποδειγμάτων. Πρέπει να έχει την επαγγελματική του κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δικηγόρος μπορεί να συνδέεται με υφιστάμενη ένωση αντιπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αναγνωριστικός αριθμός της ένωσης.

    Σημείωση: Σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο, οι πολωνοί δικηγόροι δεν μπορούν να οριστούν αντιπρόσωποι για την ηλεκτρονική κατάθεση EUTM

  • Υπάλληλος-αντιπρόσωπος φυσικού ή νομικού προσώπου

    Στην περίπτωση που ο υπάλληλος-αντιπρόσωπος έχει προσληφθεί απευθείας από τον καταθέτη, αρκεί να αναφερθεί μόνο το ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση που εργάζεται σε εταιρεία (με πραγματική και ενεργό εγκατάσταση στην ΕΕ) η οποία συνδέεται οικονομικά με τον καταθέτη, πρέπει να αναφερθεί η φύση της σύνδεσης καθώς και η επωνυμία της εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 14-01-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ