Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Παραπλανητικά τιμολόγια

Οι χρήστες λαμβάνουν ολοένα και περισσότερη ανεπιθύμητη αλληλογραφία από επιχειρήσεις οι οποίες τους ζητούν καταβολή χρημάτων για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με σήματα και σχέδια ή υποδείγματα, όπως δημοσίευση, καταχώριση ή εγγραφή σε καταλόγους επιχειρήσεων.

Αποφύγετε τα δόλια αιτήματα πληρωμής


Μην προβαίνετε σε πληρωμή εάν δεν εξακριβώσετε πρώτα ότι η προέλευση του αιτήματος είναι επίσημη.

Προς ενημέρωσή σας, παρατίθεται ακολούθως κατάλογος επιστολών από επιχειρήσεις ή μητρώα για τα οποία έχουν υποβληθεί καταγγελίες από χρήστες περί παραπλάνησης. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με επίσημες υπηρεσίες καταχώρισης σημάτων ή σχεδίων και υποδειγμάτων οι οποίες παρέχονται από αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Εάν λάβετε τέτοια επιστολή ή τιμολόγιο, ελέγξτε προσεκτικά τι σας προσφέρουν καθώς και την προέλευση της επιστολής ή του τιμολογίου.

Επισημαίνεται ότι το EUIPO δεν αποστέλλει σε καμία περίπτωση στους χρήστες τιμολόγια ή επιστολές με τα οποία να ζητά την άμεση καταβολή χρημάτων για την παροχή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή σας νέα κρούσματα, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στους νομικούς συμβούλους σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας.

Ακολούθως παρατίθενται δείγματα επιστολών από επιχειρήσεις ή μητρώα, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα μητρώα ή τις επίσημες δημοσιεύσεις του EUIPO.

Ορισμένοι από τους χρήστες μας σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων λαμβάνουν παραπλανητικά τιμολόγια από μία συγκεκριμένη πηγή.

 

Τα εν λόγω τιμολόγια περιέχουν λογότυπο που προσομοιάζει πολύ με το λογότυπο του EUIPO. Η ονομασία που χρησιμοποιείται προσομοιάζει πολύ με την ονομασία του Γραφείου και τα στοιχεία επικοινωνίας προσομοιάζουν πολύ με τα δικά μας.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016