Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τα δικαιώματά σας

«Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει στον δικαιούχο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Ο δικαιούχος μπορεί να απαγορεύει τη χρήση του σε συναλλαγές από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς συγκατάθεσή του.»

Άρθρο 19 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

 
 

Η νόμιμη χρήση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας είναι εξίσου σημαντική με την καταχώρισή του.

Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματός σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Για να είναι αποτελεσματική η προσπάθειά σας, πρέπει να επαγρυπνείτε. Καταχωρίζοντας το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας προειδοποιείτε τους ανταγωνιστές σας για το κατοχυρωμένο δικαίωμά σας. Εάν, όμως, κάποιος χρησιμοποιεί, χωρίς άδεια, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας, ή κάποιο παρόμοιο, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε μέτρα για να τον σταματήσετε.

 

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) είναι υπεύθυνο για την καταχώριση κοινοτικών σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Το EUIPO δεν έχει αρμοδιότητες για τη νομιμότητα της χρήσης. Επομένως, δεν μπορούμε να παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης των σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων.

 

Τα μητρώα

Βεβαιωθείτε ότι κανείς άλλος δεν προσπαθεί να κατοχυρώσει ταυτόσημο ή παρόμοιο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Ψάχνετε στα μητρώα σχεδίων και υποδειγμάτων για σχέδια ή υποδείγματα ταυτόσημα ή παρόμοια με το δικό σας.

Το EUIPO διαθέτει εργαλείο αναζήτησης για καταχωρίσεις σχεδίων και υποδειγμάτων. Οι καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν κατά βούληση τις ρυθμίσεις παρακολούθησης σχεδίων και υποδειγμάτων και να ορίσουν την αυτόματη παραλαβή προειδοποιητικών μηνυμάτων, τα οποία θα λαμβάνουν κάθε φορά που κατατίθεται στο EUIPO αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έρχεται ενδεχομένως σε σύγκρουση με το δικό τους.

Το DesignView είναι μια μηχανή αναζήτησης η οποία έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αναζητήσεις τόσο μεταξύ των ΚΚΣΥ όσο και μεταξύ των εθνικών αιτήσεων και καταχωρίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Εάν δεν μπορείτε να διεξαγάγετε αναζητήσεις μόνοι σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις επαγγελματικές υπηρεσίες παρακολούθησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) που παρέχουν οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Εάν διαπιστώσετε ότι κάποιος ανταγωνιστής έχει καταχωρίσει σχέδιο ή υπόδειγμα ομοειδές ή παρόμοιο με το δικό σας, μπορείτε να κάνετε χρήση του προγενέστερου δικαιώματός σας και να ζητήσετε να κηρυχθεί άκυρη η μεταγενέστερη καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος.

Η ευθύνη για τη λήψη μέτρων εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Παρακολούθηση της αγοράς

Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν χρησιμοποιεί το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας στην αγορά.

Παρακολουθείτε την αγορά ελέγχοντας τον Τύπο, τα δημοσιεύματα εμπορικού περιεχομένου και τον Παγκόσμιο Ιστό για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενδεχομένως το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας χωρίς την άδειά σας.

Να θυμάστε ότι η παράνομη χρήση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας μπορεί να αφορά τόσο τη διάθεση υλικών αγαθών όσο και τα διάφορα μέσα διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών τόπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των πωλήσεων.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση για τελωνειακό έλεγχο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας σας. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, όταν εντοπίζουν πιθανώς παράνομα προϊόντα, έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται βάσεις δεδομένων στις οποίες υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες οι αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Μπορούν έτσι να εντοπίζουν πιθανές παραβιάσεις δικαιωμάτων και να προβαίνουν σε κατάσχεση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις επωνυμίες σας στη IP Enforcement Portal. Αυτή η βάση δεδομένων σκοπό έχει να βοηθήσει τις αρχές επιβολής να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. Διατίθεται δωρεάν και σε αυτήν μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες που αφορούν, για παράδειγμα, τη συσκευασία, τις ετικέτες ή στοιχεία επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από τις αρμόδιες αρχές επιβολής, ώστε να διαφοροποιηθούν τα παραποιημένα προϊόντα από τα αυθεντικά.

Στο EUIPO

Καταθέστε αίτηση προκειμένου να κηρυχθούν άκυρα τα ταυτόσημα ή παρόμοια καταχωρισμένα σχέδια ή υποδείγματα.

 

Στα δικαστήρια και στις επιχειρήσεις

Λάβετε μέτρα κατά του παραβάτη

Σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο προτού κινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς.

 

Ενημερώστε τον φερόμενο ως παραβάτη — Επιστολές περί «παύσης της παράβασης και αποχής από αυτήν»

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια παράβαση, εξετάστε το ενδεχόμενο να αποστείλετε επιστολή περί «παύσης της παράβασης και αποχής από αυτήν», ενημερώνοντας τον ανταγωνιστή σας για το συγκρουόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα. Με τον τρόπο αυτόν, ενημερώνετε επισήμως τον ανταγωνιστή σας για τα δικαιώματά σας και του γνωστοποιείτε ότι εάν συνεχίσει να μην τα λαμβάνει υπόψη του, είναι πιθανό να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες για την προστασία τους.

 

Διαπραγματευθείτε

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως μπορείτε να διαπραγματευθείτε και να καταλήξετε σε συμβιβασμό μέσω διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Η προσφυγή στις υπηρεσίες αυτές ενδείκνυται για διαφορές μεταξύ νόμιμων επιχειρήσεων, όταν αμφότερες οι πλευρές αναζητούν οικονομικά αποδοτικές και πρακτικές λύσεις.

 

Μέτρα προστασίας αστικού δικαίου

Εάν οι προσπάθειές σας να προειδοποιήσετε τον φερόμενο ως παραβάτη ή να διαπραγματευθείτε μαζί του αποτύχουν, υπάρχουν και άλλα νομικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να αντιμετωπίσετε την παραβίαση των δικαιωμάτων σας (όπως έκδοση προσωρινών δικαστικών διαταγών και διαταγών συντηρητικής κατάσχεσης) και να αποτρέψετε την παράνομη χρήση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας δικαιοδοτικής αρχής της χώρας σας προκειμένου να ζητήσετε τη λήψη μέτρων προστασίας δυνάμει του αστικού δικαίου. Το ΚΚΣΥ έχει το πλεονέκτημα ότι αρμόδιο για τη λήψη τέτοιων μέτρων είναι μόνο ένα δικαστήριο σε όλα τα κράτη μέλη.

 

Μέτρα προστασίας ποινικού δικαίου

Μέτρα προστασίας ποινικού δικαίου λαμβάνονται σε περίπτωση δραστηριοτήτων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Θα πρέπει να προσφύγετε στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και δίωξης της χώρας σας.

Έχετε υπόψη σας ότι οι κανόνες του ποινικού δικαίου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι ακόμη εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ. Μέτρα ποινικού δικαίου για την επιβολή των δικαιωμάτων σας μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο δυνάμει της συναφούς εθνικής νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των συναφών επιλογών που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην είναι πάντοτε δυνατή η εφαρμογή μέτρων επιβολής του ποινικού δικαίου κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες.

Εάν, κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας, σάς ζητηθεί να αποδείξετε την ύπαρξη του ΚΚΣΥ που διαθέτετε, μπορείτε να ζητήσετε, μέσω της User Area, μη επικυρωμένο ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρισής σας.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.