Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Τραπεζικά εμβάσματα

Οι περισσότερες τράπεζες συνεργάζονται με τρίτο τραπεζικό ίδρυμα για την πραγματοποίηση πληρωμών στο εξωτερικό και δεν διαβιβάζουν πάντοτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο εν λόγω τρίτο τραπεζικό ίδρυμα. Παρακαλείσθε, επομένως, να δίδετε σαφείς οδηγίες στην τράπεζά σας να συμπεριλαμβάνει στο έμβασμα τα στοιχεία αυτά.

Ρωτήστε την τράπεζά σας εάν χρεώνει, η ίδια ή το τρίτο τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται, κάποιο τέλος για την πραγματοποίηση του εμβάσματος. Σε περίπτωση που προβλέπεται χρέωση, μεριμνήστε για τη μεταφορά στον λογαριασμό μας ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το Γραφείο έχει δώσει οδηγίες στις συνεργαζόμενες τράπεζες να μην χρεώνουν τέλη.

Τέλος, κάντε την πληρωμή σας εγκαίρως. Το τέλος καταχώρισης και το τέλος δημοσίευσης πρέπει να καταβάλλονται μαζί κατά την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει αίτημα αναστολής, το τέλος δημοσίευσης αντικαθίσταται από το τέλος αναστολής. Κάντε έγκαιρα την πληρωμή στο Γραφείο. Το EUIPO δεν στέλνει αιτήματα πληρωμής.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, συμβουλευθείτε τις συστάσεις σχετικά με τις πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων που έχει εκδώσει το EUIPO.

+34 965 131 344
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 06-03-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ