Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Public procurement

In accordance with Article 83 of the EUIPO Financial Regulation, the Office complies with the Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012.

Participation in procurement procedures is open on equal terms to all natural and legal persons falling within the scope of the Treaties. This includes all legal entities registered in the EU and all natural persons having their domicile in the EU, regardless if they have branches outside EU.

Conclusion of a contract is possible only after the successful completion of a procurement procedure. The way the procurement procedure is advertised depends on the estimated maximum value of the contract to be awarded. Contracts with a value not exceeding EUR 15 000 can be awarded without any publication.

Ex-ante publicity for procurement procedures between €15,000 and €140,000

For procurement in this range the Office launches a 'negotiated procurement procedure' which depending on the value consists of an invitation to tender to at least three or five candidates.  The Office publishes the planned procedure in the relevant ex ante publicity section for a minimum of two weeks to allow suppliers to express interest.

Procurement procedures with a value of €140,000 or more

The below short publication provides you with a step-by-step guide to tendering procedures launched by the Office. With handy information, it explains where to find calls for tenders, what conditions companies have to meet in order to submit a tender, what information tenders must and can include, and what to do if you win — or don’t win — a contract.  

It is the tenderer’s responsibility to check for any updates and modifications to the documentation during the tendering period.

 

Auction sale / Subasta Show Hide

Auction sale - Procedure closed

Procedure AO/017/20 – Vehicles
Deadline for submission: 15/10/2020 at the latest

 

Subasta - Procedimiento cerrado

Procedimiento AO/017/20 – Vehículos
Fecha límite: 15/10/2020 a más tardar.

 

Additional information on mileage of the vehicules / Información adicional sobre el kilometraje de los vehículos

 

Result of auction sale / Resultado de la subasta

 

Δημοσίευση - Ημερομηνία υποβολής Αριθμός Περιγραφή Ανακοίνωση/Ειδοποίηση Κατηγορία Συνημμένο
Δημοσίευση - Ημερομηνία υποβολής Αριθμός Περιγραφή Ανακοίνωση/Ειδοποίηση Κατηγορία Συνημμένο
Ημερομηνία ανάθεσης Αριθμός Περιγραφή Ανακοίνωση/Ειδοποίηση Κατηγορία Συνημμένο
 

To access procurement documents you need to have an EUIPO account. If you encounter any technical problem, please contact us at information@euipo.europa.eu.

 

Useful documents and other information

 

Information for tenderers

General Terms and conditions of EUIPO

Publication of information on procurement procedures

 

The Financial Regulation (FR) applicable to the general budget of the European Union sets out the principles for implementation of the budget, including the principle of transparency. Article 163 of the FR and points 2 and 3 of Annex I to the FR stipulate the relevant provisions on the appropriate publication of information (particularly ex post information).

The publication arrangements are therefore as follows:

 • Publication of the EUIPO intentions of planned procurement procedures by financial year;
   
 • Publication on ex post information of procurement procedures, no later than 30 June of the following year, of:
   
  • a list giving information on the value of and contractors for specific contracts / order forms based on a framework contract following the conclusion of a specific contract / order form or on the basis of the aggregate value of the specific contracts / order forms signed, regardless of the cumulative value of each framework contract (above EUR 15 000);
  • a list of contracts worth more than EUR 15 000 awarded in accordance with points 11.1.(h) and (j) to (m) of Annex I to the FR;
  • a list of contracts worth more than EUR 15 000 awarded below the thresholds laid down in Article 175(1) of the FR;
  • a list of contracts worth more than EUR 15 000 awarded in the field of external actions in accordance with Chapter 3 of Annex I to the FR;
  • a list of contracts modified under Article 172(3)(a) to (c) of the FR where the value of the modification is more than EUR 15 000 but below the thresholds laid down in Article 175(1).

 

Data Protection

Personal data shall be processed solely for the purposes of the management and administration of the procurement or grant procedures or selection of experts by Office's services pursuant to Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data and repealing Regulation Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.