Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Public procurement

All our procurement procedures are governed by the European Parliament and Council Regulation No 966/2012, which is applicable to the Union's general budget together with its Rules of Application (Commission Delegated Regulation 1268/2012), as amended.

For British candidates and tenderers
Please be aware that after the UK’s withdrawal from the EU, the rules of access to EU procurement procedures of economic operators established in third countries will apply to candidates or tenderers from the UK depending on the outcome of the negotiations. In case such access is not provided by legal provisions in force, candidates or tenderers from the UK could be rejected from the procurement procedure.

Personal deliveries from 8.30 - 13.30 and 15.00 - 17.00

From 23 March 2016, the name of the Office has changed to European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Consequently, as regards all our current procurement procedures, any reference to 'Office for Harmonization in the Internal Market' or 'OHIM' in the procurement documents, if any, shall be understood, respectively, as a reference to 'European Union Intellectual Property Office' or 'EUIPO'.

Δημοσίευση - Ημερομηνία υποβολής Αριθμός Περιγραφή Ανακοίνωση/Ειδοποίηση Κατηγορία Συνημμένο
Δημοσίευση - Ημερομηνία υποβολής Αριθμός Περιγραφή Ανακοίνωση/Ειδοποίηση Κατηγορία Συνημμένο
Ημερομηνία ανάθεσης Αριθμός Περιγραφή Ανακοίνωση/Ειδοποίηση Κατηγορία Συνημμένο
 

Useful documents and other information

   

If you encounter any technical problem, please contact us at information@euipo.europa.eu.

To access procurement documents you need to have an EUIPO account. To contact the procurement service, use a mailbox in the 'contact us' section.

Please note that you may not discuss any aspect of an ongoing call for tenders with EUIPO staff.

 

Data Protection

Any personal data shall be processed solely for the purposes of the management and administration of the procurement or grant procedures or selection of experts by Office's services pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 30-06-2017