Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Πραγματοποίηση βασικής αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε τη βασική αναζήτηση προκειμένου να αναζητήσετε εντός της βάσης δεδομένων του EUIPO πληροφορίες σχετικά με δημοσιευμένα σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, κατόχους και αντιπροσώπους. Η βασική αναζήτηση είναι η αρχική επιλογή αναζήτησης κατά το άνοιγμα της εφαρμογής eSearch plus.

Εισαγάγετε τον όρο ή τον αριθμό που επιθυμείτε να αναζητήσετε στο πεδίο αναζήτησης και κάντε κλικ στο πλήκτρο «Αναζήτηση». Το σύστημα θα αναζητήσει την «ονομασία του σήματος», «το λεκτικό στοιχείο του σχεδίου ή υποδείγματος» ή «το όνομα του κατόχου/αντιπροσώπου».

Στιγμιότυπο οθόνης του εργαλείου eSearch

Η επιλογή βασικής αναζήτησης συνιστάται ιδιαιτέρως για τη γρήγορη αναζήτηση σχετικά με:

  • Σήματα
  • Σχέδια και υποδείγματα
  • Πληροφορίες για τον κάτοχο
  • Πληροφορίες για τον αντιπρόσωπο

Η βασική αναζήτηση δεν εμφανίζει πληροφορίες για καθημερινές δημοσιεύσεις. Για αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 24-02-2018
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ