Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ενέργειες για εγγραφή ως
πάροχος δωρεάν υπηρεσιών

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Παρατίθεται στη συνέχεια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία παροχής δωρεάν υπηρεσιών Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα νέα σας!

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 1

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 2

Συμπληρώστε το έντυπο Οι πληροφορίες που θα παράσχετε θα μας βοηθήσουν να αντιστοιχίσουμε τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που παρέχετε με τις ανάγκες της ΜΜΕ. Αυτή η διαδικασία αντιστοίχισης αποτελεί λύση τεχνικού φιλτραρίσματος και όχι διαδικασία επιλογής.

Έντυπο της αίτησης
κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 3

Εάν δώσατε την έγκρισή σας στο έντυπο…Θα εμφανιστείτε στον κατάλογο των παρόχων δωρεάν υπηρεσιών.

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 4

Εάν οι υπηρεσίες που παρέχετε ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ΜΜΕ… Θα συμπεριλάβουμε τα στοιχεία σας στον κατάλογο των πιθανών παρόχων, τον οποίο θα αποστείλουμε στην ΜΜΕ. Η ΜΜΕ θα κληθεί να επιλέξει έναν πάροχο από τον εν λόγω κατάλογο.

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 5

Όταν λάβετε αίτημα για παροχή δωρεάν υπηρεσιών από ΜΜΕ η οποία έχει χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αντιστοίχισης του EUIPO, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επωνυμία της ΜΜΕ στη διεύθυνση supportbusiness@euipo.europa.eu

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 6

Παροχή δωρεάν στήριξης/υπηρεσιών στην ΜΜΕ

7 κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ

Θα ζητήσουμε ανατροφοδότηση σχετικά με τη διαβούλευση (όχι το αποτέλεσμα της στήριξης)

Το EUIPO διενεργεί τακτικούς ελέγχους ποιότητας σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν οι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών . Έντυπο της αίτησης και όροι και προϋποθέσεις
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 16-06-2020
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ