Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ενέργειες για την αίτηση
εξατομικευμένης δωρεάν υποστήριξης σε θέματα ΔΙ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Κατωτέρω περιγράφεται η διαδικασία για να ζητήσετε δωρεάν εξατομικευμένη δωρεάν υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα νέα σας!

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 1

Συμπληρώστε και υποβάλετε το έντυπο

Έντυπο της αίτησης
κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 2

Παραλαμβάνουμε το έντυπο... και με βάση τις πληροφορίες που έχετε δώσει, η περίπτωσή σας αντιστοιχίζεται με εν δυνάμει κατάλληλους παρόχους.

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 3A

Η λύση στις ανάγκες σας είναι η Αποτελεσματική Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών (ΑΔΕΔ) Εάν, μετά την αντιστοίχιση της υπόθεσής σας, η λύση στις ανάγκες σας είναι η ΑΔΕΔ, τότε ένας υπεύθυνος του EUIPO για τον χειρισμό υποθέσεων ΑΔΕΔ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 4A

O υπεύθυνος του EUIPO για τον χειρισμό υποθέσεων ΑΔΕΔ θα σας βοηθήσει Κατ' εξαίρεση, σε ορισμένες υποθέσεις ΑΔΕΔ, η ΜΜΕ μπορεί να χρειαστεί/επιθυμεί νομικές συμβουλές. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος χειρισμού υποθέσεων ΑΔΕΔ θα προτείνει τη χρήση δωρεάν νομικών υπηρεσιών.

5A κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ

Ανατροφοδότηση Θα ζητήσουμε ανατροφοδότηση σχετικά με τη διαβούλευση (όχι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας)

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 3B

Η λύση στις ανάγκες σας είναι οι δωρεάν νομικές υπηρεσίες Εάν, μετά την αντιστοίχιση της υπόθεσής σας, η λύση στις ανάγκες σας είναι οι δωρεάν νομικές υπηρεσίες, θα σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν κατάλογο παρόχων δωρεάν υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια που επιλέξατε στο έντυπο.

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 4B

Επικοινωνήστε με τον επιλεγμένο πάροχο δωρεάν υπηρεσιών

5B κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ

Ανατροφοδότηση Θα ζητήσουμε ανατροφοδότηση σχετικά με τη διαβούλευση (όχι το αποτέλεσμα της υπηρεσίας)

Το EUIPO διενεργεί τακτικούς ελέγχους ποιότητας σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν οι αιτούντες.

Η εξατομικευμένη δωρεάν διαβούλευση σε θέματα ΔΙ του EUIPO περιορίζεται στην παροχή μίας υπηρεσίας ανά ΜΜΕ.

Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα της ζητηθείσας διαβούλευσης.

Έντυπο της αίτησης και όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 17-03-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ