Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Κατάλογος
παρόχων δωρεάν υπηρεσιών

Συμβουλευθείτε τον κατάλογο των παρόχων δωρεάν υπηρεσιών που συμμετέχουν στην παρούσα πρωτοβουλία και επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες ΔΙ σε ΜΜΕ Επιθυμείτε να εγγραφείτε στον κατάλογο; Συμβουλευθείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την ενότητα Πώς λειτουργεί και το έντυπο της αίτησης.

Πάροχοι υπηρεσιών
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 25-06-2020
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ