Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Newsletter

The EUIPO produces newsletters on a wide range of topics related to intellectual property. You can find them in this dedicated space. Sign up and stay informed.

Alicante News

Monthly newsletter covering all aspects of trade mark and design law.

Sign up 

Data Protection and Privacy Notice

Observatory News
 

Quarterly newsletter with information on our latest activities and enforcement tools.

Sign up

Data Protection and Privacy Notice

EUIPO Academy training offer

Monthly newsletter with updates on online courses and events.

Sign up


 

Data Protection and Privacy Notice

EU Funded

Monthly newsletter presenting different IPR projects funded by the EU and implemented by the EUIPO.

Sign up


 

Data Protection and Privacy Notice

 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.