Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Μάρτιος 31, 2021 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων

Georgian IP Office now aligned with CP10


 

The National Intellectual Property Center of Georgia (Sakpatenti) has published a practice paper on the criteria for assessing the disclosure of designs on the internet and to provide recommendations thereof.

Sakpatenti is at the forefront of the non-EU IP offices when it comes to finding common grounds with the criteria listed under the Common Communication on the Common Practice of Designs - Criteria for assessing disclosure of designs on the internet (CP10). The publication is the result of joint collaboration between SAKPATENTI and the EUIPO, within the framework of its international cooperation activities.

The practice paper provides a clear and comprehensive explanation of the principles on which the practice is based, which will be generally applied by Sakpatenti and the IP offices of the European Union Intellectual Property Network. They also aim to cover a majority of cases.

The main purpose of this practice paper’s publication is to increase transparency, legal certainty and predictabilityfor the benefit of the users and examiners of the different IP offices. It is also intended as a point of reference for these and any other interested parties.

The practice paper has been made available to the public in Georgian and English. The document is divided into two parts; the first part summarises the criteria, while the second part provides a complete explanation of the specific criteria applicable in each case.

 

 

Practice Papers
ENGLISH GEORGIAN

CRITERIA FOR ASSESSING DISCLOSURE OF DESIGNS ON THE INTERNET

National Intellectual Property Center of Georgia - Sakpatenti

ინტერნეტით დიზაინებზე ინფორმაციის გახსნის შეფასების კრიტერიუმები

პრაქტიკის დოკუმენტი საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

 

With a view to adding clarity to examination practices on design matters, Sakpatenti also published the Practice Paper concerning Graphic Representations of Designs in March 2020, which is also available in Georgian and English.


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ