Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Απρίλιος 10, 2018 Σχετικά με το EUIPO

Stakeholder Quality Assurance Panels Project (SQAP) audit on 9-11 April 2018


On 9-11 April 2018, EUIPO welcomes the fifth audit performed by users on the quality of opposition decisions.

This audit follows a series of four pilot quarterly audits which began in 2017.

Over the course of two days, 15 auditors representing 11 User Associations will meet at the EUIPO´s premises to check EUIPO opposition decisions in order to assess their quality in accordance with the established Office quality criteria.

As part of its 2020 Strategic Plan, EUIPO set the goal of enhancing customer-driven quality services by being user-oriented and focusing on the quality of the EUIPO’s products and services.

In pursuit of this goal, the Stakeholder Quality Assurance Panels (SQAP) involve users in the quality management of the Office, and uses their feedback to improve the quality of Office decisions, as well as to bridge the gap between the users’ perception of quality and the internal quality measurement results.

The audits have proven to be a valuable and successful learning exercise for both the Office and its users. Users play an active role in the Office´s quality processes and the Office, based on their input, takes actions to improve the quality of its products.

The EUIPO would like to thank the representatives of User Associations for taking part in this initiative and for their engagement.

The participants in this audit, along with their respective User Associations are:

Nathalie

Luis

AIM

Marieke

Westgeest

AIPPI

Stève

Félix

APRAM

Christian

Duran

ASIPI

Martina

Eberle

BusinessEurope

Lucy

Cundliffe

CITMA

Benjamin

Fontaine

ECTA

Tamás

Kocsis

ECTA

Roberto

Kunz-Hallstein

GRUR

Stephan

Biagosch

GRUR

Ana

Sampaio

ICC

Paola

Ruggiero

INTA

Pablo

Amat Rodríguez

INTA

Bas

Kist

MARQUES

Roland

Mallinson

MARQUES

The first pilot SQAP on examination on absolute grounds will take place in July 2018.

Members of User Associations can contact their respective association for information on how to participate in the SQAP audits.


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ