Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Ιούνιος 10, 2020 Διανοητική ιδιοκτησία για επιχειρήσεις

Αναζήτηση παρόχων δωρεάν υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας


πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών νέα σελίδα εικόνας

 

Η κρίση της νόσου COVID-19 είχε σοβαρές επιπτώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγείροντας απειλές σχετικά με τη μαζική απώλεια θέσεων απασχόλησης και το κλείσιμο επιχειρήσεων.

Στο EUIPO θέλουμε να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ, και εσείς με τη σειρά σας μπορείτε επίσης να τις βοηθήσετε.

Ο κόμβος παροχής δωρεάν υπηρεσιών του EUIPO για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες στις ΜΜΕ με σκοπό την αντιστοίχισή τους με παρόχους δωρεάν υπηρεσιών νομικής εκπροσώπησης και νομικών συμβουλών στο πεδίο της διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλη την ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτή της άνευ προηγουμένου κατάστασης.

Η υπηρεσία εστιάζει στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε νομικές συμβουλές όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό να προστατεύσουν και να μεγιστοποιήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς και την κατάλληλη νομική εκπροσώπησή τους για την υπεράσπισή των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση που αμφισβητούνται. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρεται πρακτική καθοδήγηση στις επιχειρήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χειριστούν τις νομικές τους υποθέσεις στο πεδίο της διανοητικής ιδιοκτησίας, γεγονός το οποίο θα τις βοηθήσει να στρέψουν την προσοχή τους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκάλεσε η πανδημική κρίση στον τομέα της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στη νέα αυτή περιπέτεια; Βλ. την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το Έντυπο αίτησης


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ