Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Ιανουάριος 17, 2019 Γενικό

Stakeholder Quality Assurance Panels Project (SQAP) audit from 16 to 18 January 2019


Stakeholder Quality Assurance Panels Project (SQAP) 17-01-2019

 


click on the photo to enlarge it

 

From 16 to 18 January 2019, the EUIPO welcomes the second audit performed by users on the quality of EUIPO decisions on absolute grounds.

Eighteen users representing nine User Associations are meeting at the EUIPO’s premises to check a sample of decisions according to the Office’s quality criteria.

The participants in this audit, along with their respective User Associations, are:

Marieke

Westgeest

AIPPI

Franck

Caso

APRAM

Constance

Laënnec-Cuny

APRAM

Christian

Duran

ASIPI

Geoffrey

Weller

CITMA

Tobias

Dolde

ECTA

Philipp

Homann

ECTA

Angelica Maria Elena

Lodigiani

ECTA

Roberto

Kunz-Hallstein

GRUR

Stephan

Biagosch

GRUR

Jana

Bogatz

GRUR

Ana

de Sampaio

ICC

Alicja

Zalewska

INTA

Paola

Ruggiero

INTA

Pablo

Amat Rodriguez

INTA

Roland

Mallinson

MARQUES

Bas

Kist

MARQUES

Zsófia Judit

Klauber

MARQUES

The EUIPO would like to thank the users and their User Associations for taking part in this initiative.

About SQAP

In its Strategic Plan 2020, the EUIPO set itself the goal of enhancing customer-driven quality services by being more user-oriented and focusing on the quality of its products and services.

SQAP contributes to achieving this goal by involving users in the quality management of the Office. The Office uses their feedback to improve the quality of its decisions, as well as to bridge the gap between users’ perception of quality and the internal quality measurement results.

SQAP is a learning exercise for both the Office and its users: users play an active role in the Office’s quality processes and the Office, based on their input, takes actions to improve the quality of its products.

Members of User Associations can contact their respective association for information on how to participate in the SQAP audits.


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ