Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Παραπλανητικά τιμολόγια

Οι χρήστες λαμβάνουν ολοένα και περισσότερη ανεπιθύμητη αλληλογραφία από επιχειρήσεις οι οποίες τους ζητούν καταβολή χρημάτων για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με σήματα και σχέδια ή υποδείγματα, όπως δημοσίευση, καταχώριση ή εγγραφή σε καταλόγους επιχειρήσεων.

Αποφύγετε τα δόλια αιτήματα πληρωμής

Μην προβαίνετε σε πληρωμή εάν δεν εξακριβώσετε πρώτα ότι η προέλευση του αιτήματος είναι επίσημη.

Το EUIPO δεν αποστέλλει ποτέ τιμολόγια ή επιστολές ζητώντας την άμεση καταβολή χρημάτων για την παροχή υπηρεσιών προς χρήστες

Προς ενημέρωσή σας, παρατίθεται ακολούθως κατάλογος επιχειρήσεων ή μητρώων, για τις οποίες έχουν υποβληθεί καταγγελίες από χρήστες ότι έχουν αποστείλει παραπλανητικά τιμολόγια (συνοδεύονται από αντίγραφα των πραγματικών τιμολογίων). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με επίσημες υπηρεσίες καταχώρισης σημάτων ή σχεδίων και υποδειγμάτων, οι οποίες παρέχονται από αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοια επιστολή ή τιμολόγιο, παρακαλείσθε να ελέγχετε προσεκτικά τι αναγράφεται σε αυτό και εάν η προέλευσή του είναι αυθεντική.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή σας νέα κρούσματα, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στους νομικούς συμβούλους σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας.

Δείγματα παραπλανητικών τιμολογίωνΟρισμένοι από τους χρήστες μας, κάτοχοι σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, λαμβάνουν παραπλανητικά τιμολόγια από μία συγκεκριμένη πηγή.

Τα εν λόγω τιμολόγια περιέχουν λογότυπο που μοιάζει πολύ με τον λογότυπο του EUIPO. Η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι παρόμοια με την επωνυμία του Γραφείου και τα στοιχεία επικοινωνίας παραπλήσια με τα δικά μας.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 12-06-2017