Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Διαχείριση

Τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αγοραπωλησίας ή συμφωνίας άδειας χρήσης, ενώ επίσης μπορούν να τροποποιηθούν και να ανανεωθούν. Οι αλλαγές σε καταχωρισμένα σήματα δημοσιεύονται στο δελτίο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Πώς εξασφαλίζω διαρκή προστασία

Το καταχωρισμένο σήμα της ΕΕ έχει δεκαετή ισχύ και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον. Κάθε δέκα χρόνια θα καλείστε να αναρωτηθείτε: «Θέλω να ανανεώσω το σήμα μου;» Η απάντηση εξαρτάται από τη στρατηγική που ακολουθείτε όσον αφορά την επωνυμία σας.

Θέλετε να διατηρήσετε την προστασία του σήματός σας;

Ανανέωση 

Έχετε τις ακόλουθες τρεις επιλογές.

 1. Ανανέωση. Το κόστος της ηλεκτρονικής ανανέωσης είναι 850 EUR για μία κλάση, 50 EUR για τη δεύτερη κλάση και 150 EUR για την τρίτη και κάθε επιπλέον κλάση. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την προστασία του σήματός σας σε ολόκληρη την ΕΕ, κάντε ηλεκτρονική ανανέωση.


 2. Μετατροπή. Εάν θέλετε να διατηρήσετε το σήμα σας σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη, μπορείτε να μετατρέψετε σε εθνική καταχώριση το σήμα που έχετε κατοχυρώσει σε επίπεδο ΕΕ. «Γέφυρα» ΔΙ


 3. Παραίτηση Εάν αποφασίσετε να μην ανανεώσετε το σήμα σας στην ΕΕ, τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό θα πάψουν να ισχύουν.


Πότε γίνεται η ανανέωση

Η τήρηση της προθεσμίας ανανέωσης εναπόκειται στη δική σας ευθύνη. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), σε κάθε περίπτωση, ενημερώνει κατά κανόνα είτε εσάς είτε τον αντιπρόσωπό σας ότι το σήμα σας πρέπει να ανανεωθεί έξι μήνες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Το EUIPO ενημερώνει επιπλέον κάθε άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα επί του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε, π.χ. πιθανό κάτοχο άδειας χρήσης.

Η υποβολή της αίτησης ανανέωσης και η καταβολή του τέλους ανανέωσης πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του σήματός σας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τη λήξη της καταχώρισης.

Σε περίπτωση που παραλείψατε να υποβάλετε εμπρόθεσμα την αίτηση ανανέωσης, αλλά επιθυμείτε να ανανεώσετε το σήμα σας, έχετε τη δυνατότητα να το ανανεώσετε εντός του εξαμήνου που έπεται της ημερομηνίας λήξης, με πρόσθετη επιβάρυνση 25 %.

Κάθε χρονική περίοδος του πρώτου καταλόγου αρχίζει και τελειώνει με στάδιο του επόμενου καταλόγου.

 • Περίοδος καταχώρισης
 • Ηλεκτρονική ανανέωση
  Κανονικό τέλος
 • Καθυστερημένη ηλεκτρονική ανανέωση
  Πρόσθετο τέλος
  (25 % επιβάρυνση)
 • 10/06/2007

  Ημερομηνία κατάθεσης
 • 11/12/2016

  Έναρξη περιόδου ανανέωσης
 • 10/06/2017

  Τελευταία ημέρα ανανέωσης με κανονικό τέλος
 • 10/12/2017

  Τελευταία δυνατότητα ανανέωσης

Πώς γίνεται η ανανέωση

Η ανανέωση του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής αίτησης ανανέωσης σε έντυπη μορφή. Δεδομένου ωστόσο του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται η επεξεργασία της, το σχετικό τέλος ανανέωσης ανέρχεται στα 1 000 EUR σε αντίθεση με το τέλος ηλεκτρονικής ανανέωσης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 850 EUR. Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο σήμα σας κατά την ανανέωσή του. Καίτοι μπορείτε μεν να αφαιρέσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία υποβάλατε αίτηση πριν από δέκα έτη, εντούτοις δεν μπορείτε να προσθέσετε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ενημερώστε μας σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας

π.χ. σε περίπτωση που αλλάξει το ονοματεπώνυμό σας ή η επωνυμία της εταιρείας σας, η διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία

User Area 

Γιατί;

Εάν δεν έχετε ορίσει αντιπρόσωπο, τότε αναγκαστικά θα επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας. Είναι, επομένως, σημαντικό να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία. Ακόμη κι αν έχετε ορίσει αντιπρόσωπο, καλό είναι να ενημερώνετε τακτικά τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας το EUIPO ή κάποιος τρίτος.


Πότε;

Δεν προβλέπεται επίσημη προθεσμία για την ενημέρωση των στοιχείων σας. Όσο νωρίτερα μας ειδοποιείτε για τυχόν αλλαγές, τόσο το καλύτερο.


Πώς;

Σε περίπτωση που έχετε ορίσει αντιπρόσωπο, ενημερώστε τον και αυτός θα προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές. Μπορείτε, πάντως, να ενημερώσετε εύκολα και εσείς ο ίδιος τα στοιχεία σας ηλεκτρονικώς μέσω της User Area. Συνδεθείτε απλώς, στην User Area που σας ανήκει και χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών για να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία δεν πρέπει να αφορούν την ταυτότητα του αιτούντος/κατόχου. Ενδεχόμενη αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος συνιστά μεταβίβαση.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν μόνο μία επίσημη διεύθυνση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το EUIPO μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά της νομικής μορφής ή της διεύθυνσης.

Όταν αναφέρετε τον αναγνωριστικό αριθμό σας, δεν χρειάζεται να απαριθμείτε τα δικαιώματα που σας ανήκουν. Η αλλαγή θα ισχύσει αυτομάτως για όλα.

Μπορώ να πουλήσω ή να εκμισθώσω το σήμα της ΕΕ που διαθέτω;

Το σήμα σας είναι περιουσιακό στοιχείο και, ως τέτοιο, μπορεί να εκμισθωθεί ή να πωληθεί. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών επιλογών είναι ότι όταν μεταβιβάζετε το σήμα της ΕΕ που διαθέτετε, μεταβιβάζετε μόνιμα την κυριότητα σε τρίτο πρόσωπο, ενώ όταν παραχωρείτε την άδεια χρήσης του κοινοτικού σήματος, διατηρείτε την κυριότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν πωλείτε ή εκμισθώνετε το σπίτι σας. Σε περίπτωση σύναψης σχετικής συμφωνίας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε αμέσως τα στοιχεία.

Κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή γρήγορα και εύκολα

Υποβολή αίτησης 

Παραχώρηση άδειας χρήσης και μεταβίβαση κυριότητας — στοιχεία
Εσείς αποφασίζετε εάν θα παραχωρήσετε απλώς την άδεια χρήσης του σήματος της ΕΕ που σας ανήκει ή εάν θα το μεταβιβάσετε. Εμείς θέλουμε μόνο να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε καταγράψει σωστά το αποτέλεσμα. Ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσετε είναι τα εξής:

Παραχώρηση άδειας χρήσης ή μεταβίβαση κυριότητας;

 
  Μεταβίβαση κυριότητας Παραχώρηση άδειας χρήσης
Τέλος Δεν προβλέπεται διοικητικό τέλος. Διοικητικό τέλος - 200 EUR ανά σήμα
Μέγιστο τέλος 1 000 EUR (υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις άδειες χρήσης οι συμβαλλόμενοι ταυτίζονται).
Γεωγραφικό πεδίο Η μεταβίβαση του δικαιώματός σας θα ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ. Η παραχώρηση άδειας χρήσης του δικαιώματός σας είναι δυνατή για συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ.
Χρονικοί περιορισμοί Δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματός σας. Μπορείτε να παραχωρήσετε την άδεια χρήσης του δικαιώματός σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Προϊόντα και υπηρεσίες Μπορείτε να μεταβιβάσετε την κυριότητα μόνο ως προς τμήμα του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών σας. Μπορείτε να παραχωρήσετε την άδεια χρήσης ως προς τμήμα του καταλόγου των προϊόντων και υπηρεσιών σας.

Πότε;

Ενημερώστε μας αμέσως μετά την σύναψη της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.


Πώς;

Αρκεί απλώς να ζητήσετε να εγγραφεί στο μητρώο η μεταβίβαση της κυριότητας ή η παραχώρηση της άδειας χρήσης: το αίτημα αυτό ονομάζεται εγγραφή. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ηλεκτρονική εγγραφή γρήγορα και εύκολα

Εναλλακτικά, αρκεί να στείλετε σχετικό αίτημα μέσω τηλεομοιοτυπίας, υπογεγραμμένο από εσάς και το έτερο συμβαλλόμενο μέρος. Σε περίπτωση που έχετε ορίσει εγκεκριμένο πληρεξούσιο και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (ο οποίος είναι αντιπρόσωπος του τρέχοντος κατόχου), ο αντιπρόσωπος αυτός δύναται να υπογράψει το αίτημα εξ ονόματός σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υποβάλετε αντίγραφο του τίτλου μεταβίβασης ή παραχώρησης της άδειας χρήσης.

Γιατί να αναθεωρήσω την έκταση της προστασίας του κοινοτικού σήματός μου μετά την καταχώριση

Μπορεί να επιθυμείτε να αναθεωρήσετε την έκταση της προστασίας του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε, είτε για λόγους στρατηγικής είτε λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. σε περίπτωση που κάποιος ανταγωνιστής απειλεί να προσβάλει το δικαίωμά σας εάν δεν περιορίσετε την έκταση της προστασίας του σήματός σας. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε μόνο να περιορίσετε την έκταση της περιγραφής των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών σας. Δεν μπορείτε να την διευρύνετε. Ο περιορισμός της έκτασης της προστασίας του σήματος της ΕΕ κατόπιν της καταχώρισής του καλείται «μερική παραίτηση».

Υποβάλετε αίτηση για ολική ή μερική παραίτηση

Υποβολή αίτησης 


Πότε να αναθεωρήσω την έκταση της προστασίας του κοινοτικού σήματός μου μετά την καταχώριση

Αμέσως. Απλώς ενημερώστε μας. Να θυμάστε, όμως, ότι δεν έχετε δικαίωμα να αποκαταστήσετε τον αρχικό σας κατάλογο σε μεταγενέστερο χρόνο.


Πώς να αναθεωρήσω την έκταση της προστασίας του κοινοτικού σήματός μου μετά την καταχώριση

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό έντυπο μερικής παραίτησης. Η αίτηση μπορεί να είναι υπογεγραμμένη από εσάς ή από τον αντιπρόσωπό σας. Πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη. Έχετε υπόψη σας ότι δεν εκδίδεται νέο πιστοποιητικό καταχώρισης μετά τον περιορισμό της έκτασης της προστασίας του κοινοτικού σήματός σας. Νέο πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο σε περίπτωση διόρθωσης εκ μέρους του ίδιου του EUIPO. Εάν θέλετε να λάβετε νέο έγγραφο, επικυρωμένο ή όχι, μπορείτε να το ζητήσετε μέσω του επιγραμμικού εντύπου «Έρευνα φακέλου».

Η έκταση της προστασίας της αίτησής σας μπορεί επίσης να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από την καταχώριση υποβάλλοντας αίτηση περιορισμού μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Τι άλλες δυνατότητες έχω όσον αφορά το δικαίωμά μου;

Υπάρχουν και άλλες, λιγότερο συνηθισμένες, ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε σχετικά με το δικαίωμά σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην User Area, οι περισσότερες όμως βασικές πληροφορίες αναφέρονται συνοπτικά εδώ.

Υποβάλετε άλλες επιγραμμικές αιτήσεις

Υποβολή αίτησης 

 • Μετατροπή: Αυτή είναι η «γέφυρα» μεταξύ σημάτων της ΕΕ και εθνικών σημάτων. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί ή το σήμα της ΕΕ που διαθέτετε πάψει να ισχύει είτε διότι παραιτηθήκατε του δικαιώματος είτε διότι απορρίφθηκε ή ακυρώθηκε, μπορείτε να το μετατρέψετε σε μία ή περισσότερες εθνικές αιτήσεις. Τα μετατρεπόμενα εθνικά σήματα διατηρούν την ημερομηνία κατάθεσης του σήματος της ΕΕ.«Γέφυρα» ΔΙ

   


 • Διαίρεση: Σας επιτρέπει να διαιρέσετε το σήμα της ΕΕ που διαθέτετε σε δύο ή περισσότερα σήματα.

   


 • Εμπράγματα δικαιώματα: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το σήμα σας ως εμπράγματη ασφάλεια.


 • Αρχαιότητα: Σας επιτρέπει να διεκδικήσετε την αρχαιότητα ενός προγενέστερου εθνικού σήματος (ή μιας προγενέστερης διεθνούς καταχώρισης με ισχύ σε κράτος μέλος). Σε αυτήν την περίπτωση, η αίτηση καταχώρισης σήματος ΕΕ αποτελεί κατοχύρωση προγενέστερων εθνικών καταχωρίσεων. Σε περίπτωση που διεκδικείτε την αρχαιότητα ενός ή περισσότερων εθνικών σημάτων τα οποία καταχωρίστηκαν παλαιότερα και η διεκδικούμενη αρχαιότητα γίνει δεκτή, μπορείτε να αποφασίσετε να μην ανανεώσετε τις προγενέστερες εθνικές καταχωρίσεις. Εάν παραιτηθείτε του προγενέστερου εθνικού σήματος ή το αφήσετε να αποσβεσθεί, θεωρείται ότι εξακολουθείτε να απολαμβάνετε των ιδίων εκείνων δικαιωμάτων που θα είχατε αν το προγενέστερο σήμα είχε εξακολουθήσει να είναι καταχωρισμένο. Μπορείτε να διεκδικήσετε την αρχαιότητα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεση της αίτησης του ΣΕΕ ή μετά την καταχώρισή του.

   

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 29-02-2016