Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Προστατεύστε τα δικαιώματά σας

«Με την καταχώριση σήματος της ΕΕ παρέχονται στον δικαιούχο αποκλειστικά δικαιώματα επ' αυτού. (...) ο δικαιούχος του εν λόγω σήματος της ΕΕ δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο που δεν έχει τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές για προϊόντα ή υπηρεσίες, οποιοδήποτε σημείο (...)»

Άρθρο 9 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ

Η νόμιμη χρήση του σήματός σας είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη της επωνυμίας σας. Εάν δεν μεριμνήσετε για τη νόμιμη χρήση του, η εγκυρότητά του ενδεχομένως να αμφισβητηθεί και η αξία της επωνυμίας σας θα υποστεί πλήγμα.

Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση του καταχωρισμένου σήματός σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Για να είναι αποτελεσματική η προσπάθειά σας, πρέπει να κάνετε τα εξής:

  • Βεβαιωθείτε ότι το σήμα σας έχει καταχωριστεί ορθά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτετε στην αγορά.
  • Επαγρυπνείτε. Καταχωρίζοντας το σήμα σας προειδοποιείτε τους ανταγωνιστές σας για το κατοχυρωμένο δικαίωμά σας. Εάν, όμως, κάποιος χρησιμοποιεί χωρίς άδεια το σήμα σας ή κάποιο παρόμοιο σήμα, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε μέτρα για να τον σταματήσετε.

Το EUIPO είναι υπεύθυνο για την καταχώριση σημάτων της ΕΕ και κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Το EUIPO δεν έχει αρμοδιότητες για την επιβολή της νόμιμης χρήσης τους. Επομένως, δεν μπορούμε να παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με την επιβολή της νόμιμης χρήσης των σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων.

 

Τα μητρώα

Βεβαιωθείτε ότι κανείς άλλος δεν προσπαθεί να κατοχυρώσει ταυτόσημο ή παρόμοιο σήμα.

Ψάχνετε στα μητρώα σημάτων για αιτήσεις ή καταχωρίσεις σημάτων ταυτόσημων ή ομοίων με το δικό σας.

Παρέχουμε ένα εργαλείο αναζήτησης αιτήσεων και καταχωρίσεων σημάτων της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται eSearch plus. Οι καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν κατά βούληση τις ρυθμίσεις παρακολούθησης σημάτων και να ορίσουν την αυτόματη αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων τα οποία θα λαμβάνουν κάθε φορά που κατατίθεται στο EUIPO αίτηση για σήμα το οποίο έρχεται ενδεχομένως σε σύγκρουση με το δικό τους.

Το TMview είναι μηχανή αναζήτησης σημάτων η οποία έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αναζητήσεις τόσο μεταξύ των σημάτων της ΕΕ όσο και μεταξύ των εθνικών αιτήσεων και καταχωρίσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν δεν είστε σε θέση να πραγματοποιείτε τις αναζητήσεις μόνοι σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις επαγγελματικές υπηρεσίες παρακολούθησης σημάτων που παρέχουν οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Εάν διαπιστώσετε ότι κάποιος ανταγωνιστής έχει καταθέσει αίτηση καταχώρισης ή έχει ήδη ολοκληρώσει την καταχώριση σήματος ομοίου ή ταυτόσημου με το δικό σας, μπορείτε να κάνετε χρήση του προγενέστερου δικαιώματός σας και να ασκήσετε ανακοπή κατά της καταχώρισης σήματος ή να ζητήσετε την ακύρωση της εγγραφής του.

Παρακολούθηση της αγοράς

Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν χρησιμοποιεί το σήμα σας στην αγορά.

Παρακολουθείτε την αγορά ελέγχοντας τον Τύπο, τις επαγγελματικές επιθεωρήσεις και το διαδίκτυο για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενδεχομένως το σήμα σας χωρίς άδεια. Μπορεί να διαπιστώσετε, π.χ., εάν διατίθενται στην αγορά παράνομα αντίγραφα των προϊόντων σας ή εάν οι ανταγωνιστές σας χρησιμοποιούν, αν και όχι ταυτόσημα, παρόμοια σήματα με το δικό σας σήμα της ΕΕ.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση προστασίας από παραβίαση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας σας. Το προσωπικό της συνοριοφυλακής χρησιμοποιεί αυτές τις βάσεις δεδομένων για να εντοπίσει πιθανές παραβιάσεις και να κατασχέσει παραποιημένα προϊόντα.

Μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις επωνυμίες σας στη βάση δεδομένων για την επιβολή της νομοθεσίας (EDB - Enforcement Database). Αυτή η βάση δεδομένων σκοπό έχει να βοηθήσει τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. Διατίθεται δωρεάν και σε αυτήν μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες που αφορούν για παράδειγμα τη συσκευασία, τις ετικέτες ή στοιχεία επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από τις αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας, ώστε να διαφοροποιηθούν τα παραποιημένα προϊόντα από τα αυθεντικά.

Η ευθύνη για τη λήψη μέτρων εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Το μητρώο του EUIPO και τα εθνικά μητρώα

Ασκήστε ανακοπή κατά αίτησης καταχώρισης, ή ζητήστε την ακύρωση της καταχώρισης ταυτόσημου ή παρόμοιου σήματος.

 

Ανακοπή

Μόλις η αίτησή σας για την καταχώριση σήματος της ΕΕ αποκτήσει ημερομηνία κατάθεσης μπορείτε να ασκήσετε ανακοπή κατά καταχωρίσεων στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες κατατίθενται μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Για την προστασία των δικαιωμάτων σας, πρέπει να αναζητάτε τακτικά αιτήσεις καταχώρισης σημάτων της ΕΕ και εθνικές καταχωρίσεις, και να παρακολουθείτε επιγραμμικά την αγορά. Οι νομικοί σύμβουλοι που ειδικεύονται σε θέματα σημάτων και οι υπηρεσίες παρακολούθησης μπορούν να σας βοηθήσουν διεξάγοντας αναζητήσεις για λογαριασμό σας και παρέχοντάς σας συμβουλές.

 

Ακύρωση

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης σημάτων της ΕΕ και εθνικών σημάτων που έχουν καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν πιστεύετε ότι κάποια υφιστάμενη καταχώριση έρχεται σε σύγκρουση με το προγενέστερο δικαίωμά σας, ή εάν πιστεύετε ότι είναι άκυρη, μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωσή της.

Το κόστος της αίτησης ακύρωσης ανέρχεται σε 630 EUR. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικά έντυπα: το έντυπο της αίτησης κήρυξης ακυρότητας και το έντυπο της αίτησης κήρυξης έκπτωσης. Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι η ακυρότητα καθιστά άκυρο το σήμα με αναδρομική ισχύ (το διαγράφει στο σύνολό του από το Μητρώο σημάτων), ενώ η έκπτωση ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο EUIPO.

Στα δικαστήρια και στις επιχειρήσεις

Λάβετε μέτρα κατά του παραβάτη

Σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο προτού κινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς.

 

Ενημερώστε τον φερόμενο ως παραβάτη – Επιστολές περί «παύσης της παράβασης και παράλειψής της στο μέλλον»

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια παράβαση, εξετάστε το ενδεχόμενο να αποστείλετε επιστολή περί «παύσης της παράβασης και παράλειψής της στο μέλλον», ενημερώνοντας τον ανταγωνιστή σας για το συγκρουόμενο σήμα. Με τον τρόπο αυτόν, ενημερώνετε επισήμως τον ανταγωνιστή σας για τα δικαιώματά σας και του γνωστοποιείτε ότι εάν συνεχίσει να τα προσβάλλει, είναι πιθανό να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες για την προστασία τους.

 

Διαπραγματευτείτε

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως μπορείτε να διαπραγματευτείτε και να καταλήξετε σε συμβιβασμό μέσω διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Η προσφυγή στις υπηρεσίες αυτές ενδείκνυται για διαφορές μεταξύ νόμιμων επιχειρήσεων, όταν αμφότερες οι πλευρές αναζητούν οικονομικά αποδοτικές και πρακτικές λύσεις.

 

Μέτρα προστασίας αστικού δικαίου

Εάν αποτύχουν οι προσπάθειές σας να προειδοποιήσετε τον φερόμενο ως παραβάτη ή να διαπραγματευτείτε μαζί του, υπάρχουν και άλλα νομικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να αντιμετωπίσετε την παραβίαση των δικαιωμάτων σας (όπως έκδοση προσωρινών δικαστικών διαταγών και διαταγών συντηρητικής κατάσχεσης) και να αποτρέψετε την παράνομη χρήση του σήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας δικαιοδοτικής αρχής της χώρας σας προκειμένου να ζητήσετε τη λήψη μέτρων προστασίας δυνάμει του αστικού δικαίου. Πάντως, το σήμα της ΕΕ έχει το πλεονέκτημα ότι αρμόδιο για τη λήψη τέτοιων μέτρων είναι μόνο ένα δικαστήριο σε όλα τα κράτη μέλη.

 

Μέτρα προστασίας ποινικού δικαίου

Μέτρα προστασίας ποινικού δικαίου λαμβάνονται σε περίπτωση δραστηριοτήτων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας. Θα πρέπει να προσφύγετε στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τις εισαγγελικές αρχές της χώρας σας.

Σημειώστε ότι οι κανόνες επιβολής του ποινικού δικαίου για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας δεν είναι ακόμη εναρμονισμένοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα ποινικού δικαίου για την επιβολή των δικαιωμάτων σας μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο δυνάμει της συναφούς εθνικής νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των συναφών επιλογών που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην είναι πάντοτε δυνατή η εφαρμογή μέτρων επιβολής του ποινικού δικαίου κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες.

Εάν, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, σας ζητηθεί να αποδείξετε την ύπαρξη του σήματος της ΕΕ που διαθέτετε, μπορείτε να αποκτήσετε ένα μη επικυρωμένο ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταχώρισής σας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο eSearch plus, ή κάνοντας χρήση του επιγραμμικού εντύπου «Έρευνα φακέλου».

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 05-06-2017