Έχετε υποβάλει άλλη φορά αίτηση στο EUIPO;

Κατηγορία χρήστη

Νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο
 • Ιδιώτης που ενεργεί για λογαριασμό μου
 • Εξομοιούνται προς νομικά πρόσωπα οι εταιρείες και λοιπές νομικές οντότητες (οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, οι οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο στο οποίο υπόκεινται, έχουν την ικανότητα, ιδίω ονόματι, να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε είδους, να συμβάλλονται ή να διενεργούν άλλες δικαιοπραξίες και να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου.
  • Κάτοχος ή διευθυντής/στέλεχος διεύθυνσης
Εκπρόσωπος
 • Ιδιώτης που ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας μου
  • Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
 • Αγωγή δικηγόρου εξ ονόματος ένωσης/νομικής εταιρείας
 • Δικηγόρος που δεν εργάζεται για ένωση/νομική εταιρεία

Εισαγωγή υφιστάμενης επαφής

Αναζητήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ή το όνομα μέλους

Αναγνωρ/κό Οργανισμός Κατηγορία Όνομα Χώρα Επιλογές

Εισαγωγή υφιστάμενης επαφής

Αναζητήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ή το όνομα μέλους

Αναγνωρ/κό Οργανισμός Κατηγορία Όνομα Χώρα Επιλογές

Κάνοντας κλικ σε αυτή την επιλογή αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος βασικού χρήστη


Ονοματεπώνυμο του αρμόδιου επικοινωνίας του οργανισμού σας

Θα χρησιμοποιήσουμε το παρόν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα βασικού χρήστη

Θα χρησιμοποιήσουμε τον παρόντα αριθμό τηλεφώνου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα βασικού χρήστη

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις βασικού χρήστη

θα λαμβάνετε προειδοποιητικά μηνύματα για τις δημοσιευμένες ειδήσεις και τις στατιστικές που υπάρχουν στη User Area σας

Κατηγορία χρήστη

Νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο
 • Ιδιώτης που ενεργεί για λογαριασμό μου
 • Εξομοιούνται προς νομικά πρόσωπα οι εταιρείες και λοιπές νομικές οντότητες (οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, οι οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο στο οποίο υπόκεινται, έχουν την ικανότητα, ιδίω ονόματι, να είναι υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε είδους, να συμβάλλονται ή να διενεργούν άλλες δικαιοπραξίες και να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου.
Εκπρόσωπος
 • Ιδιώτης που ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας μου
  • Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
 • Αγωγή δικηγόρου εξ ονόματος ένωσης/νομικής εταιρείας
 • Δικηγόρος που δεν εργάζεται για ένωση/νομική εταιρεία

Δημιουργία νέου λογαριασμού

ΣτοιχείαΕάν έχετε καταχωρίσει τη διεύθυνσή σας στα πινγίν (Pinyin), θα πρέπει να την διορθώσετε. Μην ξεχνάτε ότι το Γραφείο αναμένει την καταχώριση των διευθύνσεων στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της ΕΕ. Η αίτησή σας θα υποβληθεί σε εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων.
Συμπληρώστε το όνομα του καταθέτη και/ή τη διεύθυνσή του στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.


π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Στοιχεία

π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789

Τρόπος επικοινωνίας