Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Key User Newsflash

Επιστροφή

Your voice is heard!

May 25, 2021 - Γενικό
Your voice is heard!

Your voice is heard!
Remember our survey to rank Key User services? We are taking your opinions into account.

Following our survey on 9 March your top 5 Key User services chosen were:

  • one-on-one direct access to Key User Manager, examiner and IT specialist
  • revamped and tailored Key User Area
  • tailored communication
  • tailored training
  • Key User forum

 

A new initiative on direct access has already been launched.

Would you like to speak to the examiner on your file? Just call the EUIPO Information Centre and you will be put through immediately. If he or she is unavailable, you will be called back.

Remember, you can also schedule a call with the examiner on your file directly from the User Area.

Where possible, the remaining actions will be taken into account in the new Key User approach under the SP2025. Watch this space!


Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ