Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχείριση, δημιουργία και επεξεργασία όρων στο τμήμα "Ο Κατάλογός μου"

Η παρούσα ενότητα έχει δημιουργηθεί για την εύκολη διαχείριση και επεξεργασία των όρων σας στο τμήμα "Ο Κατάλογός μου".

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης θα δείτε τις καρτέλες Ενέργειες και Προσθήκη όρων, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τον κατάλογο όρων σας και για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία Fast Track.

 • Ενέργειες

  Νέο
  Κάντε κλικ στο "Νέο" για να δημιουργήσετε νέο κατάλογο όρων. Κατά το πρώτο αυτό βήμα πρέπει να επιλέξετε την γλώσσα που προτιμάτε για τον κατάλογό σας - η οποία μπορεί να είναι μία από τις 23 γλώσσες της ΕΕ - και να δώσετε στον κατάλογό σας ένα όνομα.

  Μεταφόρτωση
  Κάντε κλικ στο "Μεταμόρφωση" για να μεταφορτώσετε τον κατάλογό σας σε ένα εξωτερικό έγγραφο στον υπολογιστή σας. Από το αναδυόμενο πλαίσιο επιλέξτε τον προτιμώμενο μορφότυπο (.txt ή .csv) για τη μεταφόρτωση καθώς και το σημείο που επιθυμείτε να την προβάλετε στον υπολογιστή σας.

  Αποθήκευση
  Πατήστε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε τους επιλεγμένους καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών στην Περιοχή διαχειριστή χρήστη. Σημειώνεται ότι η αυτόματη αποθήκευση πραγματοποιείται κάθε 10 λεπτά.

  Γιατί πρέπει να είστε συνδεδεμένοι;
  Καθώς ο κατάλογός σας είναι αποθηκευμένος μόνο στη User Area που διαθέτετε, πρέπει να είστε συνδεδεμένος για την αποθήκευση του καταλόγου σας ή τη δημιουργία αντιγράφου.

  Το σύστημα θα σας ειδοποιήσει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για τους μη συνδεδεμένους χρήστες με το αναδυόμενο μήνυμα "Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδεδεμένους χρήστες. Παρακαλούμε συνδεθείτε για να συνεχίσετε".

  Εξάλλου, το σύστημα θα σας ειδοποιήσει σχετικά με την απώλεια δεδομένων με το μήνυμα "Σημειώνεται ότι πρόκειται να χάσετε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στον προηγούμενο κατάλογό σας. Για να διασφαλίσετε την εργασία σας, σάς συνιστούμε να μεταφορτώσετε τον κατάλογο στον οποίο εργάζεστε και στη συνέχεια να τον επανεισάγετε για να ανακτήσετε την εργασία σας.

  Δημιουργία αντιγράφου
  Για τη δημιουργία αντιγράφου του καταλόγου σας επιλέξτε "Δημιουργία αντιγράφου". Στο αναδυόμενο πλαίσιο εισάγετε νέα ονομασία στο πλαίσιο Νέα ονομασία καταλόγου. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία αντιγράφου πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον κατάλογο.

  Μετάφραση
  μπορείτε να μεταφράσετε τον κατάλογό σας σε μία από τις 23 γλώσσες της ΕΕ. Καταρχάς, πρέπει να προσδιορίσετε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο. Στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τη μετάφραση στον υπολογιστή σας.

  Εξαγωγή στην ηλεκτρονική κατάθεση
  Επιλέξτε αυτή την ενέργεια εάν θέλετε να εξάγετε κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών σε μια επιγραμμική εφαρμογή (ηλεκτρονική κατάθεση). Το σύστημα θα σας δείξει τις διαθέσιμες επιλογές. Αφού επιλέξετε την ενέργεια, η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης θα ανακτήσει τον κατάλογό σας.

  Εισάγετε ένα αρχείο με τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών
  Το αρχείο που μεταφορτώνετε πρέπει να είναι στην ίδια γλώσσα με τον κατάλογό σας. Οι αποδεκτοί μορφότυποι αρχείου είναι TXT, CSV και XLS.

 • Προσθήκη όρων

  Χειροκίνητα
  Η καρτέλα αυτή σάς επιτρέπει να προσθέσετε χειροκίνητα έναν συγκεκριμένο όρο στον κατάλογό σας. Μπορείτε είτε να επιλέξτε την κλάση και να πληκτρολογήσετε τα προϊόντα, τα οποία χωρίζονται με άνω τελεία (·) ή μπορείτε να προσθέσετε τον δικό σας κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, επιλέγοντας μια κλάση και επικολλώντας τον κατάλογο στο πεδίο κειμένου.

  Μετά την προσθήκη των όρων σας στον κατάλογο, ή την προσθήκη του ίδιου του καταλόγου, πατήστε OK και θα ξεκινήσει η διαδικασία επικύρωσης.

  Αναζήτηση
  Η καρτέλα αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τους όρους σας στο πλαίσιο αναζήτησης, να πλοηγηθείτε σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων (ΕΒΔ) και να επιλέξετε τις προτιμήσεις σας.

  Εισαγωγή
  Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών και θέλετε να τον εισάγετε, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το αρχείο από τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να πατήσετε OK => Εκτέλεση επικύρωσης => Εμφάνιση καταλόγου (επικυρωμένου).

  Όταν αναφορτώνετε ένα αρχείο στην εφαρμογή Builder (Δημιουργός) πρέπει να έχετε υπόψη δύο σημαντικές λεπτομέρειες:

  1. Το αρχείο που θέλετε να αναφορτώσετε πρέπει να είναι στην ίδια γλώσσα με τη γλώσσα που επιλέξατε αρχικά για να δημιουργήσετε τον κατάλογό σας.
  2. Οι αποδεκτοί μορφότυποι για τον κατάλογό σας είναι είτε txt. ή csv. Εάν επιλέξετε κάτι άλλο, θα λάβετε μια σειρά από μηνύματα σφάλματος που θα αναφέρουν ότι τα αρχεία σας δεν είναι στον κατάλληλο μορφότυπο (βλέπε ανωτέρω).

  Βοηθητικό εργαλείο Κλάσεις 35 & 37
  Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα τη δική σας Κλάση 35 και Κλάση 37 με απλό τρόπο, βάσει των όρων που επιλέξατε προηγουμένως.

  Εάν πρέπει να συνδέσετε τον όρο σας με μία από τις εν λόγω υπηρεσίες - λιανική πώληση, συντήρηση και επισκευές, εγκατάσταση ή χονδρική πώληση, το εν λόγω εργαλείο θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε αυτόματα νέους όρους συμβατούς με την Κλάση 35 και με την Κλάση 37.

  1. Καταρχάς, επιλέξτε τη νέα κλάση που θέλετε να δημιουργήσετε αυτόματα και στη συνέχεια επιλέξτε την υπηρεσία.
  2. Επιλέξτε από ποια από τις κλάσεις σας θέλετε να ξεκινήσετε την αυτόματη δημιουργία του καταλόγου ή περιηγηθείτε στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων.
   Το σύστημα θα σας ενημερώσει εάν οι κλάσεις σας είναι συμβατές με τις κλάσεις 35 & 37.
  3. Πατήστε ΟΚ για να δείτε τον κατάλογο που δημιουργήσατε.
 • Τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Builder (Δημιουργός)

  Επεξεργασία όρου
  Όταν σύρετε το ποντίκι επάνω από έναν όρο εμφανίζεται το εικονίδιο Επεξεργασία, κάτι που μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα.

  Μεταφορά όρου
  Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των όρων στον κατάλογό σας κάνοντας απευθείας κλικ επάνω στον όρο και μεταφέροντάς τον στη θέση που προτιμάτε.

  Προβολή της διαδρομής του όρου στην ΕΒΔ
  Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δείτε τη διαδρομή των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε επιλέξει μέσω της ταξινομίας στην ΕΒΔ.

  Αντιπαραβολή με άλλες βάσεις δεδομένων
  Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ελέγξετε εάν ο όρος σας υπάρχει ήδη σε άλλους διαθέσιμους καταλόγους ή βάσεις δεδομένων. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και, δεδομένου ότι δεν τελούν υπό τη διαχείριση του Γραφείου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια άλλων πηγών.

  Αυτόματη αναγνώριση επικεφαλίδων κλάσεων
  Ενώ συμπληρώνετε τον κατάλογό σας, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα εάν χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες κλάσεων και θα σάς προσφέρει ισοδύναμους όρους χωρίς να χάσετε το πεδίο εφαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε αυτές τις αλλαγές


  Προβολή φίλτρων
  Η επιλογή αυτή σας βοηθά να εργαστείτε επάνω στον κατάλογό σας, φιλτράροντας τους όρους σας ανάλογα με την επικύρωση (πράσινη, πορτοκαλί, μαύρη και κόκκινη).

 • Έγκυροι χαρακτήρες
  Ονομασία Χαρακτήρας Παράδειγμα
  Γράμματα α -ω Α-Ω Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα
  Αριθμοί 0 - 9 Συσκευές αναπαραγωγής MP3
  Ενωτικό - (κώδικας asciι 045) Απόφαση-πλαίσιο
  Γωνιώδεις αγκύλες < > Όπλα τύπου Airsoft> 0,5 Joule
  Πλάγια κάθετος / Συσκευές αναπαραγωγής/εγγραφής βίντεο
  Αστερίσκος * Ενδύματα*
  Παρενθέσεις ( ) Εκπαιδευτικά βοηθήματα (εγχειρίδια)
  Άγκιστρα { } Στρόφαλοι {μέρη μηχανών}
  Αγκύλες [ ] Σμάλτο [βερνίκια]
  Διπλή τελεία : (κώδικας ascii 058) Υπηρεσίες σε σχέση με: ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα, εξαρτήματα
  Κόμμα , Αραβοσιτάλευρο, βυνοσάκχαρο
  Απόστροφος ' (κώδικας ascii 039) Painters' brushes
  Λατινική άνω τελεία (μη αποδεκτή στα ελληνικά) ; (κώδικας ascii 059) Nuclear reactors; Molding preparations
  Ελληνική άνω τελεία (αποδεκτή μόνο στα ελληνικά) · (κώδικας ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.