Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Τεχνικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα:

 

Θέματα

 

Απαιτήσεις συστήματος

 • Υλικό

  Απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας.

 • Λογισμικό

  Για τις αιτήσεις απαιτείται ένας από τους ακόλουθους φυλλομετρητές:

  • Internet Explorer 9 ή μεταγενέστερο
  • Firefox 3 ή μεταγενέστερο
  • Safari 4 ή μεταγενέστερο
  • Chrome 5 ή μεταγενέστερο

  Παρόλο που οι αιτήσεις μπορεί να λειτουργούν και με παλαιότερες εκδόσεις των φυλλομετρητών που αναφέρονται παραπάνω, είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα συμβατότητας, όπως π.χ. η γραφική διεπαφή να μην φαίνεται σωστά ή μερικές από τις λειτουργίες να μην δουλεύουν όπως θα έπρεπε. Συνιστάται να εγκαταστήσετε τις τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητή.

  Καθώς ένα τεχνικό συμβάν ενδέχεται να μην σας επιτρέπει το άνοιγμα των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων με χρήση του Ιnternet Explorer 8, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer ή άλλο συμβατό πρόγραμμα πλοήγησης: Firefox, Google Chrome.

  Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι προσωπικές ρυθμίσεις ασφάλειας και η συμβατότητα του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και να μπλοκάρουν μέρος του περιεχομένου και των χαρακτηριστικών.

Όνομα χρήστη και κωδικός χρήστη

 

Όταν εγγραφείτε σε λογαριασμό του EUIPO στην User Area, πρέπει να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη για τη μελλοντική πρόσβαση. Τα κριτήρια για την επιλογή αυτών είναι τα εξής:

 
 • Όνομα χρήστη

  Το όνομα χρήστη σας πρέπει:

  • να περιέχει μεταξύ 8 και 20 χαρακτήρων
  • να περιέχει λατινικούς χαρακτήρες (μόνο πεζά γράμματα)
  • να περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο (0-9).
 • Κωδικός χρήστη

  Ο κωδικός χρήστη σας πρέπει:

  • να είναι μοναδικός για εσάς·
  • να είναι διαφορετικός από το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε·
  • να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα·
  • να μην περιέχει 3 επαναλαμβανόμενους χαρακτήρες (π.χ. aaa, 111), ακολουθίες (π.χ. 123, abc) ή ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. #, *)·
  • να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
 • Αλλαγή κωδικού χρήστη

  Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να αλλάζετε τακτικά τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη.

Τεχνικές απαιτήσεις για τα συνημμένα στην ηλεκτρονική κατάθεση και επικοινωνία

Σημείωση: η επίσημη πηγή των παρακάτω πληροφοριών διατίθεται στο έγγραφο «Conditions of Use of the User Area» (Όροι χρήσης της User Area) σύμφωνα με το έγγραφο «Decision EX 17 4 of the Executive Director of the Office of 16 August 2017 concerning communication by electronic means» (Απόφαση EX 17 4 του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γραφείου της 16ης Αυγούστου 2017 σχετικά με την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα).

 
 • Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 2 MB (20 MB για αρχεία MP4, OBJ, STL και X3D)
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 20 MB
  • περιορισμός του μεγέθους του ονόματος για συνημμένα αρχεία: 25 χαρακτήρες.

  Μπορούν να περιληφθούν μόνο δύο έγγραφα προτεραιότητας, μόνο ένα έγγραφο αρχαιότητας και ένα έγγραφο προτεραιότητας έκθεσης (πέραν των άλλων συνημμένων).

  Μπορεί να περιληφθεί μόνο ένα έγγραφο σχετικά με τους κανόνες χρήσης του συλλογικού σήματος/σήματος πιστοποίησης (πέραν των άλλων συνημμένων).

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG

  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του σήματος ή των σημάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση (εκτός από λεκτικά και πολυμεσικά σήματα). Πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 2835 x 2010 εικονοστοιχεία (pixel)
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI
  • σε τρόπο λειτουργίας «με χρώματα»: RGB, Grayscale, BW ή CMYK

  Η ανάλυση των εικόνων διαμορφώνεται αυτομάτως σε 250 x 250 εικονοστοιχεία (pixel). Η εικόνα που αναφορτώνετε θα εμφανίζεται αργότερα στη βεβαίωση καταχώρισης με την ίδια μορφή.

  Οι εικόνες CMYK θα μετατρέπονται πριν από την εμφάνισή τους σε εικόνες RGB με τη χρήση ειδικού λογισμικού για τη μετατροπή. Σε ορισμένες εικόνες CMYK που έχουν μετατραπεί σε RBG, ορισμένα χρώματα ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Συνιστάται, επομένως, να αλλάξετε τη λειτουργία χρωμάτων προτού αναφορτώσετε την εικόνα, ούτως ώστε να διατηρήσετε τα πρωτότυπα χρώματα.

  PDF

  Ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πρόσθετες πληροφορίες και όχι για αναπαράσταση του ή των σημάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση.

  Υποστηρίζονται μόνο τα συνήθη στατικά αρχεία PDF. Τα έντυπα PDF με δυνατότητα συμπλήρωσης δεν γίνονται δεκτά. Η προσθήκη αντικειμένων (όπως ορθογώνια, βέλη, επισήμανση κειμένου κλπ.) τα οποία δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο αρχείο PDF πρέπει να αποφεύγεται.

  MP3

  Ο συγκεκριμένος τύπος αρχείου είναι διαθέσιμος μόνο όταν ηχογραφείτε ηχητικά σήματα (σε συνδυασμό με αρχεία JPEG) και θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11,025 kHz για ηχητικά εφέ, 22,05 kHz ή 44,1 kHz για μουσική
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό, 2=Στερεοφωνικό.

  OBJ, STL και X3D

  Οι μορφότυποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αίτηση καταχώρισης τρισδιάστατου σήματος.

  Ο τύπος αρχείου X3D δεν μπορεί να αναφορτωθεί με τον Internet Explorer 11.

  MP4

  Ο συγκεκριμένος τύπος μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την αναπαράσταση σημάτων κίνησης, πολυμεσικών σημάτων και ολογραφικών σημάτων. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

  • συχνότητα πλαισίου 24 (23,98) έως 30 (29,97) fps
  • ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων (bit) μεταξύ 1200 και 8000 Kbps
  • τύπος μέσων: βίντεο/MP4, ήχος/MP4, εφαρμογή/MP4.
 • Ηλεκτρονική κατάθεση καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 2 MB (20 MB για αρχεία OBJ, STL και X3D)·
  • Συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων ανά σχέδιο/υπόδειγμα: 20 MB·
  • περιορισμός του μεγέθους ονόματος για συνημμένα αρχεία: 25 χαρακτήρες.

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG

  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του ή των σχεδίων και υποδειγμάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση. Πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 5000 x 5000 εικονοστοιχεία (pixel)
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 72, μέγ. 300 DPI
  • σε τρόπο λειτουργίας «με χρώματα»: CMYK (που θα μετατραπούν σε RGB), Grayscale, BW ή RGB
  • τα αρχεία JPEG προοδευτικών εικόνων θα μετατραπούν σε εικόνες αναφοράς
  • η αναφόρτωση τρισδιάστατων δυναμικών όψεων ΚΑΙ άλλων στατικών όψεων απαγορεύεται.

  PDF

  Ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πρόσθετες πληροφορίες και όχι για αναπαράσταση του ή των σχεδίων και υποδειγμάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση.

  Υποστηρίζονται μόνο τα συνήθη στατικά αρχεία PDF. Τα έντυπα PDF με δυνατότητα συμπλήρωσης δεν γίνονται δεκτά. Η προσθήκη αντικειμένων (όπως ορθογώνια, βέλη, επισήμανση κειμένου κλπ.) τα οποία δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο αρχείο PDF πρέπει να αποφεύγεται.

  OBJ, STL και X3D

  Οι μορφότυποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναφόρτωση μίας τρισδιάστατης δυναμικής όψης για πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και ως πηγή στατικών εικόνων κατά την καταχώριση των σχεδίων και υποδειγμάτων.

  Ο τύπος αρχείου X3D δεν μπορεί να αναφορτωθεί με τον Internet Explorer 11.

 • Ηλεκτρονική κατάθεση ανακοπών και ακυρώσεων

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 5 MB
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 20 MB
  • περιορισμός του μεγέθους του ονόματος για συνημμένα αρχεία: 150 χαρακτήρες.

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG

  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται, ο οποίος πληροί τις εξής προδιαγραφές:

  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 2008 x 2835 εικονοστοιχεία (pixel)
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI
  • μόνο RGB 8b (όχι CMYK)
  • δεν υποστηρίζονται προοδευτικά JPEG αρχεία

  PDF

  Υποστηρίζονται μόνο τα συνήθη στατικά αρχεία PDF. Τα έντυπα PDF με δυνατότητα συμπλήρωσης δεν γίνονται δεκτά. Η προσθήκη αντικειμένων (όπως ορθογώνια, βέλη, επισήμανση κειμένου κλπ.) τα οποία δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο αρχείο PDF πρέπει να αποφεύγεται.

  MP3

  Ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αναπαράσταση προγενέστερων ηχητικών σημάτων και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11,025 kHz για ηχητικά εφέ, 22,05 kHz ή 44,1 kHz για μουσική
  • βάθος bit: 8 ή 16 bit
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό, 2=Στερεοφωνικό.

   

 • Ηλεκτρονική κατάθεση άλλων αιτημάτων (για υποβολή αιτήματος εγγραφής, ανανέωσης, μετατροπής, επιθεώρησης, διεθνούς αίτησης βάσει αίτησης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προσφυγής)

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 2 MB (20 MB για ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής)
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 20 MB.

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG

  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται. Πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI
  • μόνο RGB 8b (όχι CMYK)
  • δεν υποστηρίζονται προοδευτικά JPEG αρχεία

  PDF

  Υποστηρίζονται μόνο τα συνήθη στατικά αρχεία PDF. Τα έντυπα PDF με δυνατότητα συμπλήρωσης δεν γίνονται δεκτά. Η προσθήκη αντικειμένων (όπως ορθογώνια, βέλη, επισήμανση κειμένου κλπ.) τα οποία δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο αρχείο PDF πρέπει να αποφεύγεται.

  MP3

  Ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αναπαράσταση ηχητικών σημάτων και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11,025 kHz για ηχητικά εφέ, 22,05 kHz ή 44,1 kHz για μουσική
  • βάθος bit: 8 ή 16 bit
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό, 2=Στερεοφωνικό.

   

 • Άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις και ενέργειες

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 20 MB·
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 1 GB (100 MB για ειδοποιήσεις ανακοπών, ακυρώσεων και προσφυγών)
  • περιορισμός του μεγέθους του ονόματος για συνημμένα αρχεία: 20 χαρακτήρες.

  Εάν το συνολικό μέγεθος της επικοινωνίας, μαζί με τα συνημμένα, υπερβαίνει τα 20 ΜΒ, το Γραφείο θα λαμβάνει τα συνημμένα, αλλά στην προεπισκόπηση θα εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση και η τελική επιβεβαίωση.

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG

  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται, ο οποίος πληροί τις εξής προδιαγραφές:

  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI
  • μόνο RGB 8b (όχι CMYK)
  • δεν υποστηρίζονται προοδευτικά JPEG αρχεία

  PDF

  Υποστηρίζονται μόνο τα συνήθη στατικά αρχεία PDF. Τα έντυπα PDF με δυνατότητα συμπλήρωσης δεν γίνονται δεκτά. Η προσθήκη αντικειμένων (όπως ορθογώνια, βέλη, επισήμανση κειμένου, κλπ.) τα οποία δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο αρχείο PDF πρέπει να αποφεύγεται.

  MP3

  Ο συγκεκριμένος τύπος μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την αναπαράσταση ηχητικών σημάτων και θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11,025 kHz για ηχητικά εφέ, 22,05 kHz ή 44,1 kHz για μουσική
  • βάθος bit: 8 ή 16 bit
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό, 2=Στερεοφωνικό.

   

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 20-02-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ