Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εναρμονισμένη βάση δεδομένων

Εναρμονισμένη βάση δεδομένων

Η εναρμονισμένη βάση δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερους από 70 000 όρους από τους οποίους οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα/τις οποία/ες επιθυμούν να ζητήσουν προστασία στις αιτήσεις των σημάτων τους. Η παρούσα βάση δεδομένων χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά έντυπα αίτησης σήματος του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το έντυπο αίτησης σε πέντε βήματα και το έντυπο για επαγγελματίες, και περιέχει όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί από όλα τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξετε έναν όρο προϊόντος ή υπηρεσίας από την εναρμονισμένη βάση δεδομένων, ο όρος αυτός θα γίνει αποδεκτός κατά την εξέταση της αίτησής σας από το προσωπικό του Γραφείου. Σημαίνει επίσης ότι ο όρος έχει ήδη μεταφραστεί σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες της ΕΕ (εκτός από τα ιρλανδικά). Η επεξεργασία της αίτησής σας θα πραγματοποιηθεί, συνεπώς, πιο ομαλά, καθώς το EUIPO δεν θα χρειαστεί να μεταφράσει τους όρους που έχετε επιλέξει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.


Η πρόσβαση στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων είναι δυνατή μέσω τεσσάρων διαφορετικών οδών

 1. Χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης σε πέντε βήματα θα έχετε τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε ή να πραγματοποιήσετε την αναζήτησή σας στη βάση δεδομένων στο βήμα 2 της αίτησής σας, στην ενότητα «Προϊόντα και υπηρεσίες».

 1. Στο Έντυπο για επαγγελματίες κάνετε απλώς κλικ στην επιλογή «Αναζήτηση» στην ενότητα «Προϊόντα και υπηρεσίες».
Έντυπο για επαγγελματίες, ενότητα «Προϊόντα και υπηρεσίες»

 1. Εάν επιθυμείτε να ετοιμάσετε εκ των προτέρων τον κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τον Δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών. Το εργαλείο αυτό περιέχει τους όρους της εναρμονισμένης βάσης δεδομένων και σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον κατάλογό σας για μελλοντικές αιτήσεις.
Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών

 1. Δυνατότητα πρόσβασης στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων έχετε και μέσω του TMclass. Πρόκειται για μια διεθνή βάση δεδομένων που περιέχει τους όρους της εναρμονισμένης βάσης δεδομένων καθώς και τους όρους που έχουν γίνει αποδεκτοί σε άλλες χώρες του κόσμου καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Ο έλεγχος της βάσης δεδομένων μπορεί να είναι χρήσιμος κατά την προετοιμασία της αίτησής σας, καθώς σας επιτρέπει μια γρήγορη επισκόπηση παρόμοιων σημάτων που υπάρχουν στην αγορά στην οποία επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε.

Ο σωστός τρόπος για να ταξινομήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας

TMclass 


 

Τα πλεονεκτήματα της εναρμονισμένης βάσης δεδομένων αναλυτικά

Οι καταθέτες σήματος έχουν και αυτοί πολλά να κερδίσουν από τη χρήση της εναρμονισμένης βάσης δεδομένων (ΕΒΔ). Οι κυριότεροι λόγοι για τη χρήση της ΕΒΔ είναι οι εξής:

 1. Εγγυημένη αποδοχή των όρων
  Εμπειρογνώμονες σε θέματα ταξινόμησης από όλα τα Γραφεία της ΕΕ έχουν ελέγξει κάθε όρο στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι εάν χρησιμοποιείτε στην αίτησή σας έναν όρο που προέρχεται από την εναρμονισμένη βάση δεδομένων, δεν υπάρχει κίνδυνος ένστασης σε σχέση με την ταξινόμηση της αίτησής σας για σήμα της ΕΕ ή εθνικό σήμα.

 2. Όροι της αγοράς
  Η ΕΒΔ τροφοδοτείται με τους καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών που υποβάλλονται σε πραγματικές αιτήσεις, το οποίο σημαίνει ότι η βάση δεδομένων συμβαδίζει με την πραγματικότητα της αγοράς. Πέρα από τους νέους όρους που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες επιχειρηματικές τάσεις, η εναρμονισμένη βάση δεδομένων αναθεωρείται συνεχώς ώστε να περιλαμβάνει τις τελευταίες επικαιροποιήσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το EUIPO ή τα εθνικά ή περιφερειακά Γραφεία προκειμένου να προτείνουν νέους όρους οι οποίοι θα προστεθούν στη βάση δεδομένων ή να υποδεικνύουν τους όρους που θα ήθελαν να διαγραφούν.

 3. Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων
  Όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στην ΕΒΔ έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων, το οποίο σημαίνει ότι γίνονται αυτομάτως αποδεκτοί από όλα τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ της ΕΕ, καθώς και από το EUIPO. Οι χρήστες μπορούν να αποφεύγουν τις καθυστερήσεις και να εξοικονομούν χρήματα από τις μεταφράσεις, όταν επιθυμούν να επεκτείνουν γεωγραφικά το καθεστώς προστασίας τους, δεδομένου ότι οι κατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών μεταφράζονται αυτόματα στην ΕΒΔ. Επίσης, οι χρήστες οι οποίοι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ο όρος προπληρωμής, μπορούν να δημοσιεύσουν ταχύτερα την αίτησή τους μέσω της υπηρεσίας Fast Track του Γραφείου για τα σήματα χρησιμοποιώντας όρους από την ΕΒΔ.

 4. Μεγαλύτερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα
  Η ταξινομική διάρθρωση της ΕΒΔ επιτρέπει στους χρήστες να κατανοούν πλήρως την έκταση της προστασίας που παρέχουν οι γενικοί όροι. Το ταξινομικό σύστημα βασίζεται στο σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλό και εύχρηστο. Επιτρέπει στους χρήστες χωρίς προηγούμενη γνώση των συστημάτων ταξινόμησης να χρησιμοποιούν την ιεραρχική δομή για να βρίσκουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναζητούν. Οι γενικοί όροι εμφανίζονται στο επάνω μέρος και από κάτω παρατίθενται οι πιο λεπτομερείς όροι (που συνοδεύονται από μια γενική περιγραφή). Στους χρήστες που αιτούνται γεωγραφική επέκταση της προστασίας, παρέχεται το ίδιο εύρος προστασίας όταν χρησιμοποιούν τις μεταφράσεις της ΕΒΔ.

 5. Η βάση συμπληρώνεται από τις οδηγίες προέγκρισης
  Οι χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να ελέγξουν κατά πόσο ενδέχεται να υπάρξουν συγκρούσεις με προγενέστερα σήματα, μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Similarity για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, το οποίο επιτρέπει στα συμμετέχοντα Γραφεία ΔΙ να διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών. Δεδομένου ότι το εργαλείο Similarity χρησιμοποιεί μόνο όρους από την ΕΒΔ, οι χρήστες μπορούν να λάβουν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με πιθανές συγκρούσεις, προτού αναλάβουν τη δέσμευση να διαθέσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην αγορά.

 

Μπορώ να προτείνω νέους όρους για την εναρμονισμένη βάση δεδομένων;

Η εναρμονισμένη βάση δεδομένων αποτελεί ένα δυναμικό σύνολο όρων που επικαιροποιείται με ανοιχτό και διαφανή τρόπο από όλα τα συμμετέχοντα γραφεία. Εάν δεν βρίσκετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναζητάτε, μπορείτε να προτείνετε νέα χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας μας.


Ποια είναι η γνώμη των χρηστών μας;

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.