Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Call for proposals GR/001/19

Support for awareness-raising activities on the value of intellectual property and the damage caused by counterfeiting and piracy

Reporting

Beneficiaries will find below the annexes V & VI of the Grant Agreement (annexes VI & VII in case of multi beneficiaries agreement) related to the Final Reporting:

 

Performance indicators

Beneficiaries will find below the annex VII of the Grant Agreement (annex VIII in case of multi beneficiaries agreement) related to the Performance Monitoring System:

The link to the Monitoring System works both for the mid-term and the final assessment.

 

Publicity and use of the relevant logo (article I.11 of the Grant Agreement)

 

This document contains instructions related to the obligation  to display a logo and to acknowledge the support received under the relevant grant agreement in all communication and promotional materials.

Logo to use:

Note on graphical file formats:

 • EPS: recommended for professional use and vector programmes
 • PNG: standard image format transparent for general use

 

Funding space

As the call for proposals has now closed, all the documents below are made available for information purposes only.

 

 

The Call for proposals is made up of the following sections

 • The Call notice (short version of the call for proposals) published in the Official Journal in all EU official languages
 • The Call for proposals – Guidelines for applicants and the application package (published only in English)
 • The e-Form link for electronic submission of applications
 • The Questions & answers section

 

 

1. Call notice

Call notice GR/001/19 as published in the Official Journal of the European Union on 27/05/2019:

Download PDF

The call notice has been published with a wrong reference number. The correct reference of the call is GR/001/19. A related corrigendum has been published in the Official Journal.


2. Call for proposals

Below you will find the full text of the call for proposals and the application package with instructions and templates on how to submit a proposal.

 

 

3. Electronic Application Forms – e-Forms:

Call reference Electronic application Version Released on
GR/001/19 Application e-Form 1,0 27/05/2019

 

The e-Form is available only in English. The applicant can start the process of creation of the e-Form using the following document: e-Form User Guide
We strongly advise applicants not to wait until the last moment for submitting their on-line application.

After the deadline for submission of applications ends, the online application system will be closed.

As an Applicant, please:

 • read the call for proposals carefully before to start completing your application
 • complete the relevant templates of the application package
 • use the official e-Form. Please fill in the e-Form by referring to the User Guide and don’t forget to also upload the compulsory annexes.
 • submit your application online before the specified deadline. You should receive a confirmation email.
 • save and view your application to which you have applied on your local computer

 

Technical issues:


If, after referring to the e-Form User Guide you still have a question and/or if you experience a technical problem when submitting your application, please contact directly the mailbox: grants@euipo.europa.eu


4. Questions & answers

Replies to your questions will be published in this section. Therefore, we recommend you to check frequently whether any new information/document is posted.

Please note that

 • the last date for requesting clarifications from the Office is 26/06/2019.
 • the last date on which clarifications are issued by the Office is 27/06/2019.

 
Questions & answers (click on the question to expand the answer underneath) Date
As described in point 8.1. of the Guidelines for applicants, eligible applicants “must be registered in one of the 28 Member States”, meaning EU Member states. Regarding activities, point 8.3. of the same document set up that “eligible activities may take place in one or more Member States of the EU” not being the case of Switzerland.
03/06/2019
Indeed, for this call for proposals as indicated in the last paragraph of article 9.3, the obligation regarding the provision of a declaration on honour may be fulflled by the coordinator signing on behalf of all the partners. The latest though, have to sign the letter of mandate.
06/06/2019
In the case of grants above 60,000€, when a financial capacity table is required, only the coordinator needs to submit it. As indicated in the guidelines, if the coordinator is a public body, he is exempted from this check.
06/06/2019
Yes, as indicated in the guidelines for applicants, under article 15.1, the following are considered as eligible costs: "The costs related to the beneficiary’s staff or that of its partners assigned to the action, comprising actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this does not exceed the average rates corresponding to the beneficiary’s usual policy on remuneration." This is also further detailled in article II.19.2 of the general conditions of the draft grant agreement.
07/06/2019
Indeed, for this call for proposals as indicated in the last paragraph of article 9.3, the obligation regarding the provision of a declaration on honour may be fulflled by the coordinator signing on behalf of all the partners. The latest though, have to sign the letter of mandate.
11/06/2019
Yes, the minimum 2 years registration period is an eligibility criterion. Therefore, not complying with this requirement will lead to the rejection of the application.
12/06/2019
Your understandingis correct, the coordinator is responsible for collecting and verifying all necessary documents from the partners in order to supply all requested information to the Office.
12/06/2019
No particular font or size is required for drawing up the proposal, only recommended to follow the font & size used for the template.
12/06/2019

In the context of the Award Criteria - Lot 1&2 - Criteria 2. Reach and impact, the concept “reaches” in the sentences “Number of reaches (submitted via the online form) will be measured in relation to cost (reaches/€). Number of proposed reaches (sum of all reach channels) will be divided by the requested grant amount“ shall be understood as the addition (if applicable across countries) of all reach estimated through the different proposed channels in the “Quantitative Assessment” part of the Application e-Form. The reach will therefore be the addition of:

 • For face-to-face events
  • number of participants attending the event (if the whole event concerns the awareness activity)
  • number of visitors (in case of a specific boot/stand in a bigger event)
 • For social media
  • impressions on Twitter
  • impressions on Facebook
  • impressions on Instagram
  • video views on YouTube
 • For traditional media
  • Total reach through articles in paper or online newspapers
  • Total reach through radio
  • Total reach through TV
 • For Online (web) pages/documents/tools/videos
  • Number of total visits
  • Number of downloads (if online documents are used)
  • Number of clicks (if on line tools (search tools, application tools, etc.) are used)
  • Number of views (if online videos are used) as estimated by the applicant in the “Quantitative Assessment” section of the Application e-Form.
12/06/2019
As explained in point 8.3. “Eligible activities” of the Guidelines for applicants, the awareness-raising activities provided are not exhaustive examples. Applicants are invited to propose activities in line with the scope and objectives of respective lots. Indeed, e-learning tools could be considered a web-based tools.
14/06/2019
Applicants are invited to submit proposals in line with the objectives and priorities set down in point 3 of the Guidelines for applicants. The available budget for this call and the maximum financial contribution of the Office are established in point 6 of the Guidelines for applicants. The grant is limited to the maximum co-financing rate. Point 8.4 of the Guidelines for applicants set down the maximum duration of projects on 12 months. As established in point 12.2 of the Guidelines for applicants, the awarding of a grant does not establish an entitlement for a grant in subsequent years. Exchanges of information or bilateral discussions with applicants are not authorized, please check point 24 of the Guidelines for applicants for additional information or clarifications. .
14/06/2019
 1. Point 8.2. of the guidelines for applicants on Eligible proposals for Lot 2 sets down that the proposal should include activities that must take place in at least two EU Member States. There is no requirements on “cross-border partnership”. For further details on eligible applicants please check to point 8.1. of the guidelines for applicants.
 2. In case of partnership, the coordinator will be the sole recipient of payments made by the Office, it is responsible for re-distributing the payments to the Co-beneficiaries without unjustified delay and for requesting payments to the Office.
 3. 3) During the evaluation stage, applicants may be invited to introduce corrections and adjustments to their proposals and to submit on this basis a revised description of the action and/or budget. At the award stage, applicants will be requested to confirm their commitment to implement the action, presented in their (revised) application, or to inform us of any circumstances preventing them to do so.
 4. Partners must provide letters of mandate and supporting documents confirming their eligibility as legal entity.
 5. No modification to the application is allowed once the deadline for submission has elapsed. However, if there is a need to clarify certain aspects or to correct clerical mistakes, the Office may contact the applicant during the evaluation process.
18/06/2019
Where a project number is requested please indicate only the title of the project that you will submit.
19/06/2019
 1. The Third Party file is mandatory to be submitted by the applicant (the coordinator in case of partnership).
 2. No particular limits are required for drawing up the proposal.
19/06/2019
 • It is important to report in the KPI form consolidated data for all relevant activities (meaning we should not care who completes the form as long as the data for the whole project is correctly reported)
 • Indeed, in the case of cross-border activities, only one form must be filled in, with the KPIs broken down for each country involved.
20/06/2019

You understanding is correct, the total reach of your project will be 35.000 people. Reach in a given media at a certain time can be added to reach in another or same media in a different period (total media reach)

20/06/2019

1. An applicant is allowed to submit a proposal for both lot 1 and lot 2.

2. For lot 2, a partner from another country is not mandatory and does not bring any advantage. Only the activity should take place in at least 2 EU countries.

3. Proposals must comply with eligibility criteria (point 8 of the Guidelines for applicants). For continuation of projects, the principle of non-cumulative award and non-retroactivuty (point 18 of the Guidelines for applicants) musts be respected. As explained in point 12.2. of the Guidelines for applicantes, the awarding of a grant does not establish an entitlement for a grant in subsequent years.

25/06/2019

1. As indicated in section 15 of the Guidelines, VAT is not eligible, unless the beneficiary can prove that he is unable to recover it according to its national legislation.

2. Yes, you can choose this sub-target.

25/06/2019

1. If the grant amount requested does not exceed EUR 60.000, we only require the signed Declaration on Honour to cover the financial capacity.

2. The general administrative costs of the beneficiary are foreseen to be covered by this flat rate contribution which is capped at 7%, is an entitlement. But the beneficiary can indeed chose to request less.

25/06/2019

By “traditional media” it is meant print, radio, TV or online media and press by opposition to social media. Quality indicators are defined to assess the reach in first class media such as major daily papers, major economic/trade/financial/societal press outlets, well known/with high readership media outlets, as well as the general tone of the article or else. A positive or neutral piece is considered of a better quality than a negative one.

25/06/2019

1) The total number of readers (copies sold) or the total number of printed copies: reach relate to number of people reached by a certain media ie the audience (this figure could include readership if a print media, page views if an online media etc…).

2) Percentage of reach relates to “what is the share of the audience reached through a particular media/channel”.

3) As announced in article 5 of the Guidelines for applicants, the Office expects to sign the grant agreements in August/September 2019,

26/06/2019

If by barter transactions you mean in kind contributions, please note that these are not eligible under this call (article 16 of the Guidelines for Applicants),

26/06/2019

1. The supporting documents listed under section 8.1. Such document should allow to verify that the entity is registered for more than 2 years in one of the 28 Member States.

2. Yes, please refer to section 18.3 in case of subcontracting.

3. At the submission stage only the coordinator must submit the declaration. In case of being awarded, the partners will be requested to submit also a declaration on honour each.

4. Yes, please include as much data related to as many relevant experiences in the framework of this call for proposals.

26/06/2019

One of the listed documents according the national legislation of the country. Such document should allow to verify that the University is registered for more than 2 years in one of the 28 Member States.

27/06/2019

Impressions are the number of times your content is displayed on screen, no matter if it was clicked or not. All social media platforms provide free analytics which track the number of impressions as it a standard measurement for social media content.

27/06/2019
 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 11-10-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ