Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Call for proposals GR/002/21

Support for awareness-raising activities on the value of intellectual property and the damage caused by counterfeiting and piracy

Funding space

 

The Call for proposals is made up of the following sections

 • The Call notice (short version of the call for proposals) published in the Official Journal in all EU official languages
 • The Call for proposals – Guidelines for applicants and the application package (published only in English)
 • The e-Form link for electronic submission of applications
 • The Questions & answers section

 

1. Call notice

Call notice GR/002/21 as published in the Official Journal of the European Union on 28/04/2021:

Download PDF


2. Call for proposals

 

3. Electronic Application Forms – e-Forms:

Call reference Electronic application Version Released on
GR/002/21 Application e-Form 1,0 28/04/2021

 

The e-Form is available only in English. The applicant can start the process of creation of the e-Form using the following document: e-Form User Guide
If you wish to apply for both strands, you will need to submit 2 separate e-Forms, one for each strand.

We strongly advise applicants not to wait until the last moment for submitting their on-line application.

After the deadline for submission of applications ends, the online application system will be closed.

As an Applicant, please:

 • read the call for proposals carefully before to start completing your application
 • complete the relevant templates of the application package
 • use the official e-Form. Please fill in the e-Form by referring to the User Guide and don’t forget to also upload the compulsory annexes.
 • submit your application online before the specified deadline. You should receive a confirmation email.
 • save and view your application to which you have applied on your local computer

 

Technical issues:


If, after referring to the e-Form User Guide you still have a question and/or if you experience a technical problem when submitting your application, please contact directly the mailbox: grants@euipo.europa.eu

 

 


5. Questions & answers

Replies to your questions will be published in this section. Therefore, we recommend you to check frequently whether any new information/document is posted.

Please note that

 • the last date for requesting clarifications from the Office is 31/05/2021.
 • the last date on which clarifications are issued by the Office is 01/06/2021.

Weighted Quantitative and Qualitative compliance matrix examples

 

An information session, which included a question and answer session, took place via webinar on 13 May 2021. The webinar was recorded, so if you missed it or would like to watch it again, it is available here.


 
Questions & answers (click on the question to expand the answer underneath) Date
Indeed, this year the Call for Proposals uses a new financing modality - Financing Not Linked to the Costs (FNLC) - where each applicant only needs to provide a global price for the whole of its project.
11/05/2021
It belongs to the beneficiary to assess the requirements of each strand and decide under which strand to submit a proposal considering all relevant elements of the project and the specifications of each strand. Strand 1 covers educational activities and strand 2 covers awareness raising activities.
12/05/2021
There is no need to target all audiences, a project may adress one target audience only.
13/05/2021
Yes, for the last call in 2019, 13 proposals were awarded out of the 42 received, so 31%.
13/05/2021
No, only bodies registered in the EU can participate. For non-EU countries, other instruments are available, for instance in the context of External Actions (please see the EuropeAid website).
13/05/2021
Any body registered in an EU country can participate, as applicant or as partner. There is no maximum number of countries that can be involved. The minimum 3 years of relevant experience applies to the whole grouping/consortium, so it is enough that only one partner has it.
13/05/2021
It depends of the Strand: if you apply for Strand 1, you can disseminate in one country only; if you apply for Strand 2, you will need to disseminate in at least three countries and cover at least those three countries you are targeting.
13/05/2021
Yes, the same target audience/people may be reached several times which will be taken into account for the calculation of the reach.
13/05/2021
The mono beneficiary grants means that the applicant applies on behalf of all the partners. If you apply for Strand 2, you need to deploy the activities in at least three countries.
13/05/2021
In the framework of Financing not linked to the costs we do not require any supporting document for the financial aspects. However, you must keep these documents and evidence for 5 years after the end of the project in case of checks or audit.
13/05/2021
We do not ask for an official translation but we would be happy to get a translation in english.
13/05/2021
A project may cover only one or various of the four proposed narratives.
13/05/2021
Not necessarily, it could be a partner, some students, but some kind of contract is of course needed.
13/05/2021
In theory any entity offering activities related in the case presented here to Strand 1, could be eligible.
13/05/2021
Yes, for Strand 2.
13/05/2021
There is not a mininum of activities to be developped by each partner however activities in the different countries should be balanced, to align with the idea of cross-border projects. Ideally the project explains clearly the proposed activities by target audience and by country.
13/05/2021
In case of a mono beneficiary proposal, i.e. the applicant and any potential affiliated entity, only the former signs on behalf of all. For multi-beneficiaries proposals, the coordinator of the grouping/consortium signs the declaration of honnour on behalf of all, but each partner must sign a letter of mandate.
13/05/2021
The activities that are financed under this Call for proposals need to start once the grant agreement has been signed. If it is a new part or a repetition of project, its interest and relevance as well as other required elements will be assessed but in terms of procedure it is in principle eligible.
13/05/2021
In order to get 15 points, the project must propose at least 70 reaches/€. In case the proposed grants amounts to 60 000 euros, the project shall therefore propose at least 4.2 million reaches to get the maximum score of 15 points here.
13/05/2021
The activities that are financed under this Call for proposals need to start once the grant agreement has been signed. If it is a new part or a repetition of project, its interest and relevance as well as other required elements will be assessed but in terms of procedure it is in principle eligible.
13/05/2021
We aim to sign the grant agreements between July and early September so that projects can start in September/October with the school year (particularly for Strand 1)
13/05/2021
Any partner appearing in the grant agreement must be from the EU. But an affiliated entity or subcontractor that does not appear in the GA, could be accepted.
13/05/2021
Yes, since normally (for schools) you will need to have some kind of endorsement from the ministry /academy institutions to make the programme more consistent and credible. The form of the official involvement remains at the discretion of the beneficiary: letter, Memorandum of understanding, etc...
13/05/2021
The activities that are financed under this Call for proposals need to start once the grant agreement has been signed. If it is a new part or a repetition of project, its interest and relevance as well as other required elements will be assessed but in terms of procedure it is in principle eligible.
13/05/2021
For any questions, you can write to grants@euipo.europa.eu
13/05/2021
You don't need to especifically create a project website but you will need to carefully measure the reach for the particular activity/es you propose.
13/05/2021
The form of the official involvement remains at the discretion of the beneficiary: letter, Memorandum of understanding, etc..as long as it can justify the involvement and endorsement of the relevant entity and can by the midterm or end of the project prove that this partner has been involved.
13/05/2021
No detail is required, you decide within the margins (minimum and maximum amounts). The evaluation committee will then assess if the sum requested is in accordance with the objectives set. It is possible that some beneficiaries have other sources of funding and only asked for part of budget. But as mentioned already, co-financing is not mandatory.
13/05/2021
The beneficiary owns the results but we ask them to allow the EUIPO to use and disseminate the results of the project. There is also a need to respect the visibility guidelines.
13/05/2021
Yes in principle but it would need to be assessed by the evaluation committee within the context of the project proposal and according to the requirements of this call for proposals.
13/05/2021
Under strand 2, there is no obligation for the activities in each country to be implemented by different partners or affiliate entities. It is up to the Applicant to propose the most appropriate means to reach the objectives.
13/05/2021
Strand 1 scope refers to educational activities in both academic and non-academic learning environments, therefore not only inside but also outside schools.
13/05/2021
No, it is not sufficient to translate and make available the materials in different languages; the project must be implemented cross-border, covering at least three MS.
17/05/2021
Involvement of relevant official stakeholders in Strand 1 aims to ensure that the educational activities are implemented in the relevant environments (e.g. schools) and are as such identified in the specifications of that strand.
18/05/2021
Activities envisaged are to be assessed against the specifications of each strand. It is the responsibility of the entity submitting a project to ensure it complies with requirements.
18/05/2021
The process for recovery is described in article II.26 of the General Conditions of both mono and multi beneficiaries agreements (annexes 3.B and 3.D).
18/05/2021
The way around this is to use a proxy to estimate the geographical distribution of impressions. Facebook and Instagram do provide the followers location (although Instagram provides the Top 5 countries only) which can be used to make this calculation. On Twitter, a third party tool such as Tweetsmap should be used to obtain follower location information.
19/05/2021
This is true. To combat this limitation, reports can be extracted regularly, for example monthly, to retain historical data.
19/05/2021
That's right. The way around this is to manually extract the information on a post-by-post basis using the Instagram mobile app. (Navigate to each post and click "View Insights" to see all the necessary info).
19/05/2021
It's true that Facebook is closing its dedicated Analytics tool, however it has also been communicated that this does not mean all access to data will be removed. In the press release they reference, it states that "This does not affect the Insights sections of Facebook Pages and Instagram profiles". Based on this, it is our understanding that we will still be able to extract data using the "Insights" tab/ section located within each Facebook page - which should still contain all the necessary data needed for KPIs. We must stress that this is not 100% clear from the info provided by Facebook at this stage.
19/05/2021
Only mailing/leaflet campaigns which are personalised are accepted. Anonymous leaflets distributed with each entrance ticket in cinemas and music venue are not acceptable.
14/05/2021
All impressions, included the paid ones, generated by the posts/tweets related to the awareness activity, are relevant.
14/05/2021
Indeed, only one applicant needs to fill in the form and the information about the partners must then be also filled in. Please note that for strand 2, even if the project must take place in - minimum - 3 MS countries, it is not mandatory to have partners in all of these.
20/05/2021
This question has already been answered: in order to get 15 points of the Reach quantity per euro criterion and in case the proposed grant amounts to 60,000 Euros, the project must offer at least 4.2 million reaches (60,000 X 70 corresponding to each Euro reaching 70). The distribution among the partners is left to the discretion of the applicant and partners.
20/05/2021
What matters to the Office, in relation with the Reach quantity per euro criterion, is the total number of proposed reaches for the project. This is not an average but a sum of all reaches generated by the different channel categories/channels related to the project's awareness activity.
20/05/2021
Yes, as indicated in the eligibility criteria in point 8.1 of the Guidelines for Applicants, private bodies can participate.
24/05/2021
Yes, as indicated in article 8.1 of the Guidelines for Applicants, natural persons are eligible. And the entity must be registered in the EU for more than 2 years.
25/05/2021
To be considered affiliated to the applicant, the entity must comply with the eligibility and non-exclusion criteria and must have a structural link with the applicant, legal or capital. The latest encompasses either Control (parent or sister or daughter company) or Membership (network, federation, association).
26/05/2021
An affiliated entity can be considered a partner if the applicant decides so, but would then have to sign the letter of mandate on top of the declaration on honour.
26/05/2021
The previous experience under section 10 of Annex 2A relates to the requirements of article 10.2 - operational capacity from the Guidelines. In case of a proposal submitted by a partnership (project leader plus partners) this criterion must be fulfilled by each entity of the partnership.
26/05/2021
The letter of mandate has to be signed only by the partner(s) and be then submitted by the Applicant.
26/05/2021
Yes, since normally (for schools) you will need to have some kind of endorsement from the ministry /academy institutions to make the programme more consistent and credible. The form of the official involvement remains at the discretion of the beneficiary: letter, Memorandum of understanding, etc...
27/05/2021
As indicated in article 8.1 of the Guidelines, private entities are eligible.
28/05/2021
In case of joint application, the partners must designate a coordinator among them. The EUIPO will then make the payments to the coordinator, but has no say regarding the arrangements between the partners. You can refer to the general conditions for multi beneficiaries grants where the different roles are detailed.
28/05/2021
The requirements and supporting documents needed are explained in section 10.1 of the guidelines. These should be read in conjonction with part 5.1 of annex 2.A - Description of the Project form, that must be filled in for grants above EUR 60.000, including the financial ratios required. At the end of the procedure, the applicants recommended for award will be asked to submit their profit and loss accounts plus balance sheets.
28/05/2021
Please note that at the time of submission (08/06/2021) the partnership between the entities must be formed already (through letters of mandate). So, the financial information to be provided should be about all the partners that are already committed to the project.
28/05/2021
The Financing Not Linked to the Costs (FNLC) option is one of the main novelties of this Call for proposals. Within this framework, the eligibility of costs does not apply. Instead the financing by the EUIPO will be conditional on the achievement of results or the fulfilment of conditions. Please refer to point 13 of the Guidelines for applicants.
31/05/2021
English language is the preferred language only for the submission of proposals. But the applicant can use the language(s) s/he sees fit for the actual implementation.
31/05/2021
Co-financing by the beneficiary is not required under this form of grants (Financing Not Linked to the Costs).
31/05/2021
 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 01-06-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ