Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Grants

At the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) we make direct financial contributions in the form of grants to third-party beneficiaries to support projects that serve our policies.

The beneficiaries of EUIPO's grants are selected via calls for proposals. They receive a subsidy based on the actual costs incurred for carrying out the activities set out in the call. Their results remain the property of the beneficiaries.

For British applicants:
Please be aware that eligibility criteria must be complied with for the entire duration of the grant. If the United Kingdom withdraws from the EU during the grant period without concluding an agreement with the EU ensuring that British applicants continue to be eligible:

  • or you will cease to receive EU funding, even if you may continue participating to the project;
  • or you will be required to leave the project, pursuant to the grant agreement articles under which the agreement may be terminated.

All our grant procedures are governed by the European Parliament and Council Regulation No 966/2012, which is applicable to the Union's general budget together with its rules of application (Commission Delegated Regulation No 1268/2012).

 

Interested parties can apply by responding to the following calls for proposals:

Call reference Calls for proposals title Status Deadline for submission Selection results
GR/001/15 Support for awareness raising activities about the value of Intellectual Property and the damages of counterfeiting and piracy Closed 31/03/2015 List of selected projects

Compendium
GR/001/17 Support for awareness raising activities about the value of Intellectual Property and the damages of counterfeiting and piracy Closed 25/09/2017  

 

If you encounter any technical problem, please contact us at grants@euipo.europa.eu. Please note that you may not discuss any aspect of an ongoing call for proposals with our staff.

 

Evaluation process

Once the deadline for submission is over, all applications received for a specific call will be assessed by an Evaluation Committee against the criteria published in the call for proposals, according to the selection process.

 

Notification of results

All applicants (successful and non-successful) will simultaneously receive a written notification on the outcome of their application within six months from the publication of the call. Where possible, reserve lists may be drawn up.

If the Office has approved your proposal, you will receive a grant agreement within three months from the notification of results. This grant agreement will be based on the ‘Model grant agreement' that was published in the call documents.

 

Successful candidates

Once the grant agreement has been signed by both parties, beneficiaries will find all the documentation needed for the management and implementation of their projects on the relevant call page.

 

Data Protection

All personal data collected by the Office are processed in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016