Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Governance

As a decentralised agency of the European Union, we are supervised by the European Commission and the European Parliament. As an international organisation in tune with the latest developments in the IP world, we involve the EU national and regional IP offices, user associations and international organisations such as the World Intellectual Property Office (WIPO) in our governing bodies.

The EUIPO's decision-making process combines transparency with a commitment to our users.

Governance meeting at OHIM
 

The Council of the European Union decides on the appointment of our Executive Director, our Deputy Executive Director, and the President and Chairpersons of the Boards of Appeal. The Executive Director is responsible for the running of the EUIPO. The governance structure of the EUIPO consists of a Management Board and a Budget Committee, each composed of one representative from each Member State, two representatives from the European Commission and one representative from the European Parliament. The EUIPO enjoys legal, administrative and financial autonomy.

 

Structure of the Management Board (known as Administrative Board until 23 March 2016)

Chairperson
Ms Patricia GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Director General of the Spanish Patent and Trademark Office

Deputy Chairperson
Ms Loredana GULINO

Director General of the Directorate General for the Fight against Counterfeiting of the Italian Patent and Trademark Office

The functions of the Management Board are defined in Articles 124 to 127 of the European Union trade mark regulation and Regulation Nº MB-01-16 of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office.


More information

Structure of the Budget Committee

Chairperson
Ms Anne Rejnhold JØRGENSEN

Director of Policy and Legal Affairs of the Danish Patent and Trademark Office

Deputy Chairperson
Mr Sandris Laganovskis

Director of the Patent Office of the Republic of Latvia

The functions of the Budget Committee are defined in Articles 138 to 144c of the European Union trade mark regulation and Regulation Nº BC-01-16 of the Budget Committee of the European Union Intellectual Property Office.


More information

Joint meetings of the Management Board and the Budget Committee

The Management Board and the Budget Committee work together closely. Their respective chairpersons may agree to call for a Joint Meeting to discuss questions of common interest. Details of recent work undertaken are available through the following links:

 

Decisions adopted by the Management Board and the Budget Committee

Observer organisations

Representatives of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) have participated as observers in the meetings of the Management Board since 1995 and the Budget Committee since 2010. A representative of the European Patent Office (EPO) has also been attending Management Board meetings since 2011.

In 2008, the Management Board granted observer status to five organisations representing users - INTA, BUSINESSEUROPE, MARQUES, ECTA and AIM. Since 2010, these bodies have also participated as observers in the Budget Committee meetings.

In 2011, additional observer seats were added to the Management Board and Budget Committee.
For the period 2015 – 2019, the Management Board and the Budget Committee of EUIPO have granted the User Associations APRAM, AIPPI, CNIPA, EURATEX, FICPI, GRUR, ICC, ITMA, LESI and UNION the possibility to attend their meetings on a rotational basis.

The Secretariat for both the Management Board and the Budget Committee is provided by EUIPO.

 Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 30-06-2017