Όταν πρόκειται για ταξινόμηση, όλοι ταξινομούμε τα προϊόντα μας με λίγο διαφορετικό τρόπο,

αλλά ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι ο ίδιος: ένας καλός κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών.

 
 

Με το νέο μας εργαλείο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών, μπορείτε να εξατομικεύσετε τον κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών σας χρησιμοποιώντας όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί με βάση την ταξινόμηση της Νίκαιας.

 • Αλλάξτε τους υφιστάμενους καταλόγους σας με όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί, εύκολα και γρήγορα.

 • Δημιουργήστε νέους καταλόγους που μπορείτε να επαναχρησιμοποιείτε και να επικαιροποιείτε πιο αποτελεσματικά.

 • Και ανακαλύψτε το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37.

 
 
Φωτογραφία ενός ποντικιού υπολογιστή πάνω σε πατάκι για ποντίκι

Εξατομίκευση του καταλόγου σας

Ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών συμπληρώνει τις εξειδικευμένες νομικές γνώσεις σας.

Όταν ρωτάμε αντιπροσώπους για ποιον λόγο δεν χρησιμοποιούν τα εργαλεία μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, απαντούν ότι χρησιμοποιούν καθιερωμένους καταλόγους, ότι η δημιουργία νέων καταλόγων είναι σύνθετη ή ότι οι πελάτες τους ζητούν πιο εξατομικευμένο προσδιορισμό.

Ωστόσο, η εξατομίκευση και η εξοικονόμηση χρόνου δεν έρχονται σε σύγκρουση με την αποκόμιση των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των λύσεών μας για την ταξινόμηση. Οι εν λόγω λύσεις βασίζονται στην ταξινόμηση της Νίκαιας και περιλαμβάνουν όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί, οι οποίοι υπόκεινται σε συνεχή επικαιροποίηση.

Και όλα αυτά προκειμένου να μπορέσετε:

 • να αποφύγετε ελλείψεις στην ταξινόμηση.

 • να διασφαλίσετε ότι η αίτησή σας θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας Fast Track.

 • να αυτοματοποιήσετε τη δημιουργία και επικαιροποίηση των καταλόγων σας.

 • να παρουσιάσετε πιο προβλέψιμους προσδιορισμούς από νομική άποψη.

 

 
Στιγμιότυπο οθόνης από τον Δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών

Πώς λειτουργεί;

Οι ενσωματωμένες οδηγίες σάς επιτρέπουν να ελέγξετε τον δικό σας προσδιορισμό προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με τη δική μας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τους όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί, δηλαδή την εναρμονισμένη βάση δεδομένων (ΕΒΔ). Έτσι, θα γνωρίζετε απευθείας αν η επιλογή σας είναι συμβατή με την ΕΒΔ ή όχι, και ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών θα κάνει προτάσεις με βάση τους όρους που έχετε εισαγάγει.

Επίσης, θα ανακαλύψετε το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37 που διαθέτουμε. Χρησιμοποιήστε το και δεν θα σας απασχολήσει ποτέ ξανά η αντιγραφή, επικόλληση και πληκτρολόγηση κατά τη χρήση των κλάσεων 35 και 37.

 

Τι θέλετε να κάνετε;Ή απλώς δοκιμάστε τον Δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών

 
Εικονίδιο δημιουργίας νέου καταλόγου

Δημιουργία καταλόγου

Όταν δημιουργείτε έναν νέο κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε όρους από την ΕΒΔ ή να κάνετε εισαγωγή όρων από άλλους καταλόγους.

 • Μπορείτε να προσθέστε όρους χειροκίνητα, κάνοντας αντιγραφή και επικόλληση ανά κλάση.

 • Κάντε αναζήτηση στη δική μας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τους όρους που έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί.

 • Κάντε εισαγωγή όρων από προηγούμενο κατάλογο.

 • Χρησιμοποιήστε το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37 για να προσθέσετε όρους πιο γρήγορα.

Σε περίπτωση που δημιουργήσετε νέο κατάλογο από την αρχή, οι καλύτερες επιλογές που έχετε είναι η αναζήτηση και το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα περιηγηθείτε στη βάση δεδομένων μας που περιέχει τους όρους, επομένως η εκ των προτέρων αποδοχή είναι εγγυημένη. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από το εικονίδιο ΟΚ Εικονίδιο επικύρωσης που βρίσκεται δίπλα στους όρους.

 

Αναζήτηση

Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναζήτηση» και επιλέξτε τους όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο εμπορικό σήμα σας.

Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών
 

Οι όροι που επιλέξατε θα υποβληθούν σε έλεγχο για την αποδοχή.

Στιγμιότυπο οθόνης από τον έλεγχο των επιλεχθέντων όρων για αποδοχή

Σημείωση: Μόνο ελάχιστοι από τους όρους που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων μας, όπως επικεφαλίδες κλάσεων, έχουν επισημανθεί ως μη αποδεκτοί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών θα κάνει μια πρόταση. 

Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37

Εάν επιθυμείτε να εισάγετε κλάσεις με το πρόθεμα «υπηρεσίες λιανικής πώλησης», «υπηρεσίες χονδρικής πώλησης» ή «υπηρεσίες συντήρησης και εγκατάστασης», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37.

Στιγμιότυπο οθόνης από το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37
 

Επιλέξτε το πρόθεμα και την κλάση στην οποία επιθυμείτε να εφαρμοστεί το πρόθεμα:

Στιγμιότυπο οθόνης από το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37
 

Ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών θα εισαγάγει το πρόθεμα αυτόματα:

Στιγμιότυπο οθόνης από το Βοηθητικό εργαλείο Κλάση 35 και 37

 
Εικονίδιο ελέγχου υφιστάμενου καταλόγου

Έλεγχος υφιστάμενου καταλόγου

Εάν διαθέτετε προηγούμενο κατάλογο ή επιθυμείτε να προσθέσετε τμήμα καταλόγου σε έναν νέο προσδιορισμό, οι καλύτερες επιλογές που έχετε είναι να προσθέσετε όρους χειροκίνητα ή να κάνετε εισαγωγή όρων από ένα άλλο αρχείο.

 

Προσθήκη όρων χειροκίνητα

Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Χειροκίνητα» για να εισαγάγετε τους όρους σας:

Στιγμιότυπο οθόνης από το εικονίδιο «Χειροκίνητα»
 

Επιλέξτε την κλάση στην οποία αντιστοιχούν και επικολλήστε τους στο κενό πεδίο:

Στιγμιότυπο οθόνης από το εικονίδιο «Εισαγωγή» Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή κλάσης
 

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «ΟΚ», ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει ανάλυση του καταλόγου σας και θα σας ενημερώσει για το αν οι όροι που έχετε χρησιμοποιήσει είναι συμβατοί με την ΕΒΔ ή όχι. Εάν δεν είναι συμβατοί, ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών θα προτείνει όρους ώστε να γίνουν 100 % συμβατοί.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε υφιστάμενο κατάλογο ή κλάση.

Στιγμιότυπο οθόνης από την εισαγωγή αρχείου
 

Σε αυτή την περίπτωση, έχω εισαγάγει μια νέα κλάση, την κλάση 33.

Στιγμιότυπο οθόνης από τη νέα κλάση

 

Συμβατός ή μη συμβατός όρος;

Ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών έχει απλή κωδικοποίηση με χρώματα και εικονίδια ώστε να μπορείτε γρήγορα να δείτε ποιες είναι οι επιλογές σας:

Το εικονίδιο Στιγμιότυπο οθόνης από το εικονίδιο με το εργαλείο σημαίνει ότι ο όρος σας είναι συμβατός και θα γίνει αυτόματα αποδεκτός.

Το εικονίδιο Στιγμιότυπο οθόνης από τους εναλλακτικούς όρους σημαίνει ότι ο όρος σας δεν είναι πλήρως συμβατός με την ΕΒΔ, ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικοί όροι. Ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών θα κάνει νέες προτάσεις ώστε να επιλέξετε έναν συμβατό όρο που έχει μεγαλύτερη ομοιότητα με την αρχική σας επιλογή.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το εργαλείο για να δείτε άλλους εναλλακτικούς όρους:

Στιγμιότυπο οθόνης από τους προτεινόμενους όρους
 

Θα ανοίξει ένα νέο πλαίσιο στο οποίο θα εμφανίζονται νέοι εναλλακτικοί όροι.

Στιγμιότυπο οθόνης από τους εναλλακτικούς όρους
 

Εάν επιλέξετε τους προτεινόμενους όρους, θα αντικατασταθεί η ενιαία φράση «Pale ale, malt beer, flavored beer» με χωριστές φράσεις που γίνονται αυτόματα αποδεκτές και καλύπτουν ακριβώς το ίδιο πεδίο εφαρμογής.

Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών
 

Σε αυτή τη διαφορετική περίπτωση, το σύστημα σάς παρέχει έναν εναλλακτικό όρο (1) για τον όρο «syrup» και ταυτόχρονα σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τα αποτελέσματα αναζήτησης στην ΕΒΔ (2) ώστε να βρείτε έναν όρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Στιγμιότυπο οθόνης από τους εναλλακτικούς όρους και την αναζήτηση παρόμοιων όρων
 

Ο όρος «Topping syrup» προτείνεται για την αντικατάσταση της μη αποδεκτής φράσης «syrup». Ταιριάζει στη δική σας περίπτωση; Στη δική μου περίπτωση, ταιριάζει.

Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών
 

Εάν οι όροι σας αντιστοιχούν σε επικεφαλίδα κλάσης από την ταξινόμηση της Νίκαιας που θεωρείται πολύ ευρεία για καταχώριση, ο Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών σάς παρέχει εναλλακτικές.

Στιγμιότυπο οθόνης από τους εναλλακτικούς όρους
 

Μπορείτε να συγκρίνετε τον αρχικό σας κατάλογο με τους ισοδύναμους όρους από την ΕΒΔ, προβάλλοντάς τα δίπλα-δίπλα.

Στιγμιότυπο οθόνης από τα ισοδύναμα επικεφαλίδων κλάσεων
 

Στιγμιότυπο οθόνης από την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικύρωση Η επικύρωση δεν είναι δυνατή, καθώς αυτός ο όρος δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων μας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το εργαλείο για περισσότερες επιλογές στην ίδια κλάση.

Στιγμιότυπο οθόνης από τις περισσότερες επιλογές στην ίδια κλάση
 

Εικονίδιο μη αποδεκτού όρου Υπάρχουν ελάχιστοι όροι που δεν γίνονται αποδεκτοί για σκοπούς ταξινόμησης. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο στον Δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών.

Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή αναζήτησης του όρου σας
 

Συγχαρητήρια! Ο κατάλογός σας είναι πλέον πλήρως συμβατός με την ΕΒΔ και μπορείτε να καταχωρίσετε το εμπορικό σήμα σας μέσω της διαδικασίας Fast Track.

Στιγμιότυπο οθόνης από τον κατάλογο των όρων που είναι πλήρως συμβατοί με την ΕΒΔ

Μετάβαση στον Δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών