Λογότυπο Fast track

Ταχύτερη δημοσίευση του σήματός σας

Χάρη στη διαδικασία Fast Track για τα σήματα ο χρόνος δημοσίευσης του σήματός σας θα μειωθεί κατά το ήμισυ ή και περισσότερο.

Η διαδικασία αυτή είναι επίσης πιο ασφαλής και προβλέψιμη κατά την εξέταση του σήματος. Με τη διαδικασία Fast Track μπορείτε να αποφύγετε τις παρατυπίες ως προς την ταξινόμηση, διότι θα επιλέξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας από την εναρμονισμένη βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όρους που γίνονται αυτόματα αποδεκτοί από όλα τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ της ΕΕ.

Λογότυπο Fast track

μόλις
3 εβδομάδες *
ο μέσος χρόνος για τη δημοσίευση σήματος με τη διαδικασία Fast Track
* Επικαιροποιούμε τον αριθμό αυτό με βάση την τελευταία ενημέρωση από τον Χάρτη Υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των προτύπων μας
άνω του
30%
των αιτήσεων και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται
* Ποσοστό των συνολικών αιτήσεων που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούλιος 2016

Λογότυπο Fast track

Γιατί να επιλέξετε τη διαδικασία Fast Track: Εγγυημένη αποδοχή των όρων Εικονίδιο εγγύησης

Εμπειρογνώμονες σε θέματα ταξινόμησης από όλα τα Γραφεία ΔΙ της ΕΕ έχουν ελέγξει κάθε όρο στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων, τη βάση δεδομένων Fast Track για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Γραφείου μας.

Αυτό σημαίνει ότι εάν χρησιμοποιείτε στην αίτησή σας έναν όρο που προέρχεται από τον επιλογέα προϊόντων και υπηρεσιών, δεν υπάρχει κίνδυνος ένστασης σε σχέση με την ταξινόμηση της αίτησής σας για σήμα της ΕΕ ή εθνικό σήμα. Η αίτησή σας θα διεκπεραιωθεί στη συνέχεια μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας καταχώρισης.


Λογότυπο Fast track
Λογότυπο Fast track

Πώς μπορεί η αίτησή μου να εξεταστεί με τη διαδικασία Fast Track;

Για να εξεταστεί η αίτησή σας ως Fast Track, πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

Λογότυπο Fast track

Πρέπει να επιλέξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αίτησής σας από την εναρμονισμένη βάση δεδομένων.

Λογότυπο Fast track

Πρέπει να προπληρώσετε το τέλος: Οι εξεταστές μας μπορούν να ξεκινήσουν την εξέταση της αίτησης μόνο μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Με την επιφύλαξη της άμεσης πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαπιστώνονται παρατυπίες κατά την υποβολή και εξέταση του φακέλου, η επεξεργασία της αίτησής σας θα γίνει μέσω της διαδικασίας Fast Track.Πώς ξέρω εάν η αίτησή μου θα εξεταστεί ως Fast Track;

Το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να σας προειδοποιεί εάν η αίτησή σας δεν πληροί τους όρους της διαδικασίας Fast Track. Εσείς μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε εάν θα διορθώσετε τις ελλείψεις ή εάν θα υποβάλετε κανονική αίτηση, για τη δημοσίευση της οποίας απαιτείται ο διπλάσιος ή και περισσότερος χρόνος.

Στο τέλος της διαδικασίας κατάθεσης, λίγο πριν από το στάδιο της πληρωμής, θα εμφανιστεί μήνυμα το οποίο είτε σας επιβεβαιώνει ότι το αρχείο σας πληροί τους όρους της διαδικασίας Fast Track είτε σας υποδεικνύει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. 
Λογότυπο Fast track

Δυνατή η διαδικασία Fast Track

Λογότυπο Fast track

Μη δυνατή η διαδικασία Fast Track

 

Είστε έτοιμοι για τη διαδικασία Fast Track;

Μάθετε τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας Fast Track του EUIPO:

  • Ταχύτερη δημοσίευση

  • Λιγότερες παρατυπίες

  • Όροι προϊόντων και υπηρεσιών που είναι αποδεκτοί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

  • Χρησιμεύει ως βάση για διεθνείς καταχωρίσεις
Ακολουθήστε τώρα τη διαδικασία Fast Track για το σήμα σας

* Fast Track: Πλήρης κατάλογος των όρων
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας