Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Εξέλιξη

Με την εκβιομηχάνιση της παραγωγής, τη βελτίωση των επικοινωνιών και την ανάπτυξη των παγκόσμιων αγορών, βλέπουμε σήμερα σήματα που δημιουργήθηκαν τον 19ο αιώνα. Η νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας τυποποιήθηκε: σήματα, σχέδια και υποδείγματα, ευρεσιτεχνίες και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άρχισαν να παρέχουν διαφορετικού είδους αποκλειστικά δικαιώματα σε διάφορες κατηγορίες καινοτομίας.

 

Τα πρώτα σήματα

Schwan-Stabilo: ένα από τα πρώτα σήματα που καταχωρίστηκαν

Γερμανία
1875

Ζυθοποιία Bass Pale Ale: ένα από τα πρώτα σήματα που καταχωρίστηκαν

Ηνωμένο Βασίλειο
1876

La Rioja Alta: ένα από τα πρώτα σήματα που καταχωρίστηκαν

Ισπανία
1897

Svenska Cellulosa: ένα από τα πρώτα σήματα που καταχωρίστηκαν

Σουηδία
1885

Schwan-Stabilo

Αριθ. 15870

Bass Pale Ale

Αριθ. UK00000000001

La Rioja Alta

Αριθ. M0006166

Svenska Cellulosa

Αριθ. 1900/00044

 

Οι διάφορες χώρες προέβησαν η μία μετά την άλλη στη σύσταση εθνικών γραφείων καταχώρισης σημάτων, αναγνωρίζοντας ότι η νομοθεσία περί σημάτων και τα συναφή μητρώα θα διευκόλυναν τις εμπορικές συναλλαγές μέσω του καθορισμού των δικαιωμάτων, του περιορισμού των μονοπωλίων και της αποσαφήνισης των ορίων μεταξύ των σημάτων.

Τα νέα μητρώα σημάτων είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και να τους παρέχουν έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Η καταχώριση των σημάτων δεν ήταν υποχρεωτική (ούτε σήμερα είναι), όμως για τις επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να επεκταθούν, η καταχώριση του σήματος ήταν μονόδρομος για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη της επωνυμίας τους.

 

Τα σήματα εξελίχθηκαν σε έργα τέχνης.

Αφίσα Confetti του Toulouse-Lautrec, παράδειγμα εξέλιξης ενός σήματος σε έργο τέχνης
 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα καταχωρισμένα σήματα επιτρέπουν στους πελάτες να σας αναγνωρίσουν, σας προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και καθιστούν την επωνυμία σας περιουσιακό στοιχείο. Σήμερα, το να προστατεύσετε το σήμα σας είναι ευκολότερο από ποτέ.

 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 02-02-2016