Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλωσσική πολιτική του EUIPO

Οι πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου είναι η αγγλική, η γαλλική η γερμανική, η ιταλική και η ισπανική. Οι αιτήσεις για τα σήματα και τα σχέδια ή υποδείγματα μπορούν να κατατίθενται στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μητρώα των ΣΕΕ και των ΚΚΣΥ δημοσιεύονται επίσης στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του EUIPO δημοσιεύεται πάντοτε στις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου και συχνά στις άλλες 18 επίσημες γλώσσες.

Στο EUIPO καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουμε ότι κάθε πολίτης στην ΕΕ έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε γλώσσα την οποία μπορεί να κατανοήσει, ακόμη και αν η γλώσσα αυτή δεν είναι η μητρική του.

 

Όπου είναι δυνατόν, η επικοινωνία μας μαζί σας θα γίνεται στην επίσημη εθνική σας γλώσσα.  Ωστόσο, για γλωσσικά ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες διαδικασίες για σήματα ή σχέδια και υποδείγματα, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί και οι Κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, συμβουλευθείτε τους σχετικούς κανονισμούς και ιδίως τα άρθρα 146 και 147 του κανονισμού για το ΣΕΕ, τα άρθρα 24, 25 και 26 του εκτελεστικού κανονισμού για το ΣΕΕ, τα άρθρα 98 και 99 του κανονισμού για ΚΚΣΥ και τα άρθρα 29,80,81 και 83 του εκτελεστικού κανονισμού για το ΚΚΣΥ.

 

Βρείτε τη γλώσσα που χρειάζεστε στον δικτυακό μας τόπο

Όλες οι δικτυακές σελίδες μας διαθέτουν αναπτυσσόμενο μενού στην πάνω αριστερή γωνία, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα θέλατε να διαβάσετε τη σελίδα.

Επιπλέον, εάν αναζητάτε νομολογία για την υποστήριξη υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου, η βάση δεδομένων μας eSearch Case Law σας παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης, η οποία θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης δικαστική απόφασης, προτού ζητήσετε επίσημη μετάφραση.

 

Ορολογία EUIPO

Το EUIPO παρέχει επίσημη ορολογία για θέματα ΔΙ σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Με το τρόπο αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τη ΔΙ παγκοσμίως. Οι όροι είναι προσβάσιμοι σε όλους μέσω της διοργανικής βάσης δεδομένων ορολογίας (IATE).

 

Μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Γραφείου πραγματοποιούνται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ.

Επίσης, το EUIPO εφαρμόζει όλο και περισσότερο τη σύγχρονη τεχνολογία αυτόματης μετάφρασης για να παρέχει στους χρήστες της πρόσθετες πληροφορίες στις εθνικές τους γλώσσες, καθώς και σε άλλες γλώσσες εκτός των επίσημων γλωσσών της ΕΕ.

 


Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.