Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

LEARN FROM THE HEART OF EU IP KNOWLEDGE

The EUIPO Trade Mark and Design Education Programme (ETMD EP) is a training programme for intellectual property practitioners. It is a practical programme, delivered by EUIPO staff, leading IP professionals and academics. The ETMD EP focuses on the interaction between the EUIPO and IP practitioners in trade mark and design registration and prosecution.

The programme will be held in English only and will run from September 2020 to June 2021, with approximately 150 hours of tuition, combining e-learning, webinars and two 3-day workshop sessions at the EUIPO in Alicante, Spain. It concludes with final examination consisting of both a written and an oral exam, the latter will take place at the EUIPO in Alicante, successful candidates will be awarded an EUIPO certificate.

 

 

For further information related to the organisation of the Education Programme, please read our Rules of Governance and Implementing Rules.

About the course

The EUIPO Trade Mark and Design Education Programme has been specially designed to accommodate the training needs of intellectual property practitioners dealing with the registration and prosecution of European Union trade marks and Community designs.

A comprehensive curriculum of approximately 150 hours of tuition will guide participants through all aspects of European Union trade mark and Community design law and how the EUIPO applies the law in practice. It also covers proceedings before the Court of Justice of the European Union and other selected IP issues.

Methodology

About two thirds of the programme will be presented in the form of e-learning materials or via live-streamed presentations. The practical part of the programme and the final exam will be delivered at the EUIPO and will require participants to travel to Alicante on three occasions, for three days each time.

The Education Programme has been designed to be a side activity to a normal full-time working commitment. Approximately 5 hours of weekly dedication is required in order to undertake the scheduled activities, most of which can be undertaken at the student’s convenience. Additional time for individual study and preparation will depend on the participant’s experience and circumstances.

Please refer to the calendar for the dates of the face-to-face sessions and the final examination.

The Faculty

The Education Programme will be delivered by experts, including the EUIPO’s senior examiners, members and legal assistants of the Boards of Appeal, and members of the litigation team, as well as IP legal practitioners, university teachers and judges.

Programme of Studies

The programme of studies covers all areas of EU trade mark and Community design law, including general principles regarding proceedings before the EUIPO; examination of absolute grounds for refusal; responding to the Office’s actions; opposition and cancellation proceedings; mediation; appeal proceedings; actions for annulment before the General Court and the Court of Justice of the European Union; and trade mark enforcement issues. The part dedicated to design law will provide an introduction to registered Community designs, the application procedure and design invalidity proceedings.

Objectives

The Education Programme aims to:

 • increase knowledge of the legal framework of EU trade marks and Community designs, in particular the proceedings and practices of the EUIPO;
 • share best practices and improve the quality of applications and submissions before the EUIPO;
 • provide sound bases to develop successful strategies for registering, defending or attacking EU intellectual property rights using the EUIPO’s tools and systems.
Competencies

The Programme aims to improve the participants’ competencies in the following:

 • determining the correct sources of EU trade mark and Community design law to be applied to specific cases;
 • presenting cases without procedural errors and with well-structured evidence;
 • selecting appropriate types of trade mark according to the needs of the clients;
 • preparing high-quality trade mark applications;
 • identifying all potential absolute grounds for refusal;
 • drafting effective responses to trade mark objection letters;
 • effectively attacking or defending EUTMs on absolute and relative grounds for refusal;
 • effective dispute resolution before the Boards of Appeal;
 • managing the procedural issues arising during opposition, invalidity and appeal proceedings;
 • filing a request for annulment before the General Court;
 • understanding the system of judicial review before the Court of Justice;
 • managing entries and amendments in the EUIPO Register;
 • preparing high-quality design applications;
 • identifying all potential grounds for Community design invalidity;
 • drafting effective responses to Community design objection letters;
 • effectively attacking or defending Community designs on grounds for invalidity.

Testimonials

Have a look at the opinions from some of the participants of the First Edition of the EUIPO Trade Mark and Design Education Programme!

 

Have a look at the opinions from some of the participants of the Second Edition of the EUIPO Trade Mark and Design Education Programme!

Admission

Registration is limited to 60 persons, on a first come, first served basis, and will be open from 18 May 2020 until 30 June 2020.

The admission requirements are as follows:

 • having the status of one of the following:
  • a legal practitioner qualified in a Member State of the European Economic Area (EEA) and having their place of business within the EEA, to the extent that they are entitled, within the EEA, to act as a representative in trade mark matters;
  • a professional representative admitted and entered on the lists maintained by the EUIPO pursuant to Article 120(1)(b) EUTMR and Article 78(1)(b) CDR.
 • EUIPO User Account;
 • tuition fees of EUR 1 500;
 • ability to work in English (C1 level of English is highly recommended).

For further information about professional representation before the EUIPO, please see the EUIPO’s Guidelines for Examination, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.

Before applying, please note that the application form must be accompanied by a copy of your ID document or passport, your EUIPO User Account username and proof of payment of the tuition fees.

Calendar

The 2020/2021 course runs from 2 September 2020 to 8 June 2021. Several weeks throughout the course, such as those preceding sessions in Alicante and Christmas and Easter holidays, are non-elective.

 • 2 September 2020 — Start of the course
 • 19-21 October 2020 — First workshop session, EUIPO, Alicante, Spain
 • 22-24 March 2021 — Second workshop session, EUIPO, Alicante, Spain
 • 7-8 June 2021 — Final examination, EUIPO, Alicante, Spain.

*Dates and modality of the workshops are subject to change for organizational reasons. Participants will be informed well in advance of any changes.

For further information contact us at: information@euipo.europa.eu

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ