Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος

Όσο προωθείτε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας στην αγορά, θα ενισχύεται ολοένα και περισσότερο η σημασία του ΚΚΣΥ σας.

Το ΓΕΕΑ δεν παρακολουθεί το μητρώο του. Εάν είστε κάτοχος ΚΚΣΥ, πρέπει να ενεργείτε προορατικά.

 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 02-02-2016