Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Current designs practice

On this page you will find the EUIPO's current design practice reflected in a series of Guidelines that are intended to help both our users and our staff in charge of the various procedures.

The EUIPO Guidelines are the main point of reference for users of the Community design system and professional advisers who want to make sure they have the latest information on our examination practices.

They have been drawn up to reflect our Office practice in the most frequent scenarios. They contain general instructions, which have to be adapted to the particularities of a case. They are not legislative texts and, therefore, they are not binding.

The table below combines the part of Guidelines adopted by the Executive Director on 25/07/2016 (Decision N° EX-16-5 ), which entered into force on 01/08/2016 and which has not been repealed, and the set of Guidelines adopted by the Executive Director on 12/12/2016 (Decision N° EX-16-7 ) which enters into force on 01/02/2017.

All these texts can be accessed in the five working languages of the Office (English, French, German, Spanish and Italian), through either clean or track-changed versions. All changes made since the last text adopted appear in another colour so our users can easily see what has been updated.

The Office issues a revision of the Guidelines on a yearly basis.

The current guidelines are only available in English, French, German, Italian and Spanish. For the time being, only the sets of Guidelines that entered into force in 2014 are available in the other EU languages.

Additionally, when some documents have been modified since the adoption of the decisions because a change of practice entered into force, they can be found under the column ‘Most recent changes'.

 

Ενότητες Ημερομηνία έναρξης ισχύος Έκδοση στην οποία οι αλλαγές έχουν εισαχθεί με τη λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών (track changes) (σε σύγκριση με την έκδοση που τέθηκε σε ισχύ το 2015)
Σημείωμα του εκδότη και γενική εισαγωγή 01.08.2014  
Εξέταση αιτήσεων για καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα 01.08.2014 PDF

Ανανέωση καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων

01.08.2014 PDF
Εξέταση αιτήσεων ακυρότητας σχεδίων ή υποδειγμάτων             01.02.2014  


Για άλλες πτυχές της διαδικασίας οι οποίες δεν καλύπτουν ειδικά τα σχέδια και υποδείγματα, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες ενότητες της ισχύουσας πρακτικής για τα καταχωρισμένα κοινοτικά σήματα (Μέρος A: Γενικοί κανόνες)

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016