Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ορισμός σχεδίου ή υποδείγματος

Τα σχέδια και τα υποδείγματα είναι ταυτόχρονα τέχνη και επιστήμη, δίνουν μορφή στις κατοικίες και τους χώρους εργασίας μας, υπάρχουν παντού γύρω μας, όπου κι αν είμαστε. Τα σχέδια και τα υποδείγματα συνιστούν την εξωτερική επιφάνεια του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Τα σχέδια και τα υποδείγματα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Το εξαιρετικό σχέδιο ή υπόδειγμα εστιάζει στον χρήστη, συνδυάζει αισθητική, οικονομικές και πρακτικές αξίες, και είναι ο τρόπος μέσω του οποίου οι πελάτες σας αντιλαμβάνονται την υπεροχή σας σε θέματα καινοτομίας. Η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να ενθαρρύνει τους ευρωπαίους δημιουργούς και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές σε θέματα σχεδίων και υποδειγμάτων.

Το σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ένας πρακτικός τρόπος να προσδιορίσετε και να προστατεύσετε τις καινοτομίες σας. Το σχέδιο ή υπόδειγμα συνιστά περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής ή να χρησιμοποιηθεί ως εμπράγματη εγγύηση, που ανταμείβει τις δημιουργικές σας προσπάθειες και που λειτουργεί ως η υπογραφή σας σε επίπεδο διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σαφή ορισμό του σχεδίου ή υποδείγματος:

«Η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει».

'Αρθρο 3 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα


Παραδείγματα σχεδίων και υποδειγμάτων

Σχεδόν όλα τα βιομηχανικά αντικείμενα ή χειροτεχνήματα μπορούν να είναι επιλέξιμα για προστασία σχεδίου ή υποδείγματος (εξαιρούνται τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή)

Αναζήτηση παραδείγματος συσκευασίας προϊόντων

Συσκευασία προϊόντων

ΚΚΣΥ 000785522-0001
Αναζήτηση παραδείγματος προϊόντος/σετ προϊόντων

Ένα προϊόν/σετ προϊόντων

ΚΚΣΥ 000465679-0016
Αναζήτηση παραδείγματος σύνθετων προϊόντων

Σύνθετα προϊόντα

ΚΚΣΥ 000408166-0001
Αναζήτηση παραδείγματος εξαρτημάτων προϊόντων

Εξαρτήματα προϊόντων

ΚΚΣΥ 229752-0001

Αναζήτηση παραδείγματος λογότυπων

Λογότυπα

ΚΚΣΥ 000754098-0001
Αναζήτηση παραδείγματος εικονιδίων ηλεκτρονικού υπολογιστή

Εικονίδια ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΚΚΣΥ 000600184-0008
Αναζήτηση παραδείγματος τυπογραφικών στοιχείων

Τυπογραφικά στοιχεία

ΚΚΣΥ 000108584-0001
Αναζήτηση παραδείγματος ζωγραφικών σχεδίων και καλλιτεχνικών έργων

Ζωγραφικά σχέδια και καλλιτεχνικά έργα

ΚΚΣΥ 000569868-0001

Αναζήτηση παραδείγματος ενδυμάτων

Ενδύματα

ΚΚΣΥ 000521760-0001
Αναζήτηση παραδείγματος διακόσμησης

Διακόσμηση

ΚΚΣΥ 000614656-0002
Αναζήτηση παραδείγματος σχεδιασμού ιστοσελίδας

Σχεδιασμός ιστοσελίδας

ΚΚΣΥ 001100598-0009

Ο χάρτης του «Μετρό Διανοητικής Ιδιοκτησίας»: οι δημιουργοί συχνά αναδημιουργούν ιδέες για να φτιάξουν κάτι νέο, χρήσιμο και μοναδικό. Μεταφορτώστε αυτόν τον χάρτη – θα σας βοηθήσει να καταχωρίσετε τα δικαιώματά σας.


Προσαρμογή της ιδέας του χάρτη ενός μετρό που απεικονίζει τα χρονοδιαγράμματα των διαφόρων διαδικασιών κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 14-07-2015