Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Βασικές αρχές σχεδίων και υποδειγμάτων

Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα δίνουν οι επιχειρήσεις στα σχέδια και τα υποδείγματα, τόσο πιο επιτυχημένες είναι. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δίνουν βαρύτητα στα σχέδια και τα υποδείγματα είναι κατά 22% υψηλότερη σε σχέση με την ανάπτυξη επιχειρήσεων που τα περιφρονούν. Το καλό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησης.

 

Το σχέδιο βρίσκεται παντού. Κάθε ανθρώπινη δημιουργία εμπεριέχει ένα σχέδιο.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016