Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Βασικές αρχές σχεδίων και υποδειγμάτων

Οι κλάδοι έντασης σχεδίων και υποδειγμάτων αντιπροσωπεύουν το 11,9% της απασχόλησης και το 13,4% του ΑΕΠ στην ΕΕ. Το σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

 

Το σχέδιο ή υπόδειγμα υπάρχει παντού. Κάθε ανθρώπινη δημιουργία εμπεριέχει ένα σχέδιο ή υπόδειγμα.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ