Βάσεις δεδομένων

Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα

Μεταβείτε στην eSearch plus, μια βάση δεδομένων του EUIPO

eSearch plus

Περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τα σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα, τους κατόχους, τους αντιπροσώπους και τα δελτία.

* eSearch app (iOS και Android)

Μεταβείτε στην eSearch case law, μια βάση δεδομένων του EUIPO

eSearch case law

Αποφάσεις του EUIPO, αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων.

Μεταβείτε στην EuroLocarno, μια βάση δεδομένων του EUIPO

EuroLocarno

Ταξινόμηση και όροι ενδείξεων προϊόντων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Μεταβείτε στη « verify certified copies»( επαλήθευση επικυρωμένων αντιγράφων), μια βάση δεδομένων του EUIPO

Επαλήθευση επικυρωμένων αντιγράφων

Εισαγωγή κωδικού αναγνώρισης για εμφάνιση του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ΣΕΕ.

 

Μεταβείτε στις βάσεις δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Μεταβείτε στην TMview, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

TMview

Σήματα όλων των επίσημων γραφείων σημάτων που συμμετέχουν σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

Μεταβείτε στην Designview, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Designview

Κεντρικό σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες καταχωρισμένων σχεδίων και υποδειγμάτων που τηρούνται από κάθε εθνικό γραφείο που συμμετέχει.

Μεταβείτε στην TMclass, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

TMclass

Η ενιαία πύλη ταξινόμησης που επιτρέπει την πρόσβαση στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ και σε βάσεις δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταβείτε στην Similarity, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Similarity

Αξιολόγηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών από τα γραφεία ΔΙ της ΕΕ.


Μεταβείτε στην DesignClass, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

DesignClass

Σύγκριση των βάσεων δεδομένων για την ταξινόμηση σχεδίων και υποδειγμάτων των συμμετεχόντων γραφείων.


ΔΙ και επιβολή

Μεταβείτε στην Enforcement Database, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Βάση δεδομένων για την επιβολή της νομοθεσίας (EDB)

Η βάση δεδομένων EDB φέρνει σε επαφή τους δικαιούχους με τις τελωνειακές αρχές και την αστυνομία, για την προστασία των προϊόντων από την απομίμηση.

ACIST

Το εργαλείο στήριξης της συλλογής πληροφοριών κατά της παραποίησης/απομίμησης παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις κατασχέσεις στα σύνορα όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

ACRIS

Το σύστημα ταχείας πληροφόρησης για την καταπολέμηση της παραποίησης παρέχει πληροφορίες για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές εκτός της ΕΕ.

Μεταβείτε στην Orphan Works, μια βάση δεδομένων του EUIPO

Orphan Works Database

Σε αυτήν τη βάση συλλέγονται πληροφορίες για ορφανά έργα που δημοσιεύθηκαν ή αναμεταδόθηκαν για πρώτη φορά στην ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 23-01-2017