Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

 

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι εξαιρετικά σημαντική για το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Γραφείο»). Αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ως εκ τούτου, έχουμε δεσμευτεί να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίζουμε την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Γραφείο χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του (όπως καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ) στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών του.

 

 

1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων από το EUIPO;

 

2. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε;

 

3. Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

4. Ποιες είναι οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

 

6. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

7. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας;

 

8. Με ποιο τρόπο μπορείτε να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

9. Ποια cookies χρησιμοποιεί ο δικτυακός μας τόπος;

 

10. Πώς χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον δικτυακό μας τόπο;

 

11. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις;

   

12. Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες;

 

 

Μπορείτε επίσης να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 31-03-2020
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
x