Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gennemsigtighedsportal

EUIPO går fuldt og helt ind for princippet om gennemsigtighed og tilgængelighed inden for rammerne af artikel 15, stk. 3, i TEUF. Formålet med gennemsigtighedsportalen er at gøre søgningen efter dokumenter lettere end nogensinde, og når nye dokumenter offentliggøres, bliver de tilgængelige her. Dokumenterne er inddelt i følgende fem kategorier: økonomisk, miljømæssigt, personalemæssigt, organisatorisk samt socialt og relationelt, som er tilgængelige via menubjælken til højre eller skydemenuen nedenfor:

Indholdet nedenfor er de primære dokumenter eller links til de primære klynger af dokumenter og oplysninger i det offentlige register, som er anført her for at lette adgangen.

Strategisk plan 2025

 

Den strategiske plan er EUIPO's køreplan over EUIPO's strategiske vision frem til 2025. Den strategiske plan er udarbejdet med rådgivning og input fra en lang række af kilder – personale, brugere og IP-kontorer i og uden for Den Europæiske Union – og er godkendt af EUIPO's bestyrelse.

 


PDF Flere oplysninger >>

Arbejdsprogram

 

Hvert år udarbejder kontoret et arbejdsprogram, der skal godkendes af bestyrelsen, som er sammensat af repræsentanter for EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Arbejdsprogrammet dækker alle de planlagte aktiviteter for det kommende år, og det gennemføres, når det er godkendt af bestyrelsen.


PDF Flere oplysninger >>

EUIPO's budget 2023

 

EUIPO's budget for det kommende år udarbejdes og fremlægges til godkendelse i kontorets budgetudvalg. Budgettet kan ikke gennemføres, før det er godkendt af budgetudvalget, der er sammensat af repræsentanter fra EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.
 


PDF Flere oplysninger >>

EUIPO's GRI-indholdsindeks

 

EUIPO's GRI-indholdsindeks offentliggøres sammen med årsberetningen i første halvår hvert år. Som offentlig organisation viser EUIPO sit engagement inden for bæredygtighed i kraft af sine tjenesteydelser og gennemførelsen af sine politikker og strategier som angivet i den strategiske plan 2020.


PDF

Dokument Download
Strategic Plan 2025 PDF Flere oplysninger >>
Kontorets organisationsplan PDF Flere oplysninger >>
Administrationsrådet Flere oplysninger >>
EUIPO's varemærkefokusrapport: Udviklingen i perioden 2010-2017 PDF
EUIPO's designfokusrapport: Udviklingen i perioden 2010-2019 PDF
Oprettelsesakt PDF

 

Titel DIN Oprettet Visning
Can’t find what you are looking for? Request here