Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Registrér via
Fast Track

Vil du beskytte dit varemærke eller design?

VAREMÆRKE DESIGN

Registrering af dit
varemærke
Hvad kan være
et varemærke?
Hvad er
fordelene?

Et EU-varemærke giver dig eksklusive rettigheder i alle nuværende og fremtidige medlemsstater i Den Europæiske Union gennem blot én registrering. Den er gyldig i 10 år og kan fornys på ubestemt tid for efterfølgende perioder på 10 år.

Vi vil gerne tilbyde dig en hurtig og pålidelig måde at registrere dit EU-varemærke på.

Du kan oprette og indgive din ansøgning i tre enkelte trin ved at benytte en formular, der indeholder vejledning til SMV'er og enkeltpersoner etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. På den måde behøver du ikke at spørge en varemærkespecialist til råds.

 
 

Registrering af
dit design
Hvad kan være
et design?
Hvad er
fordelene?

Vi vil gerne tilbyde dig en hurtig og pålidelig måde at registrere dit EF-design på.

Du kan oprette og indsende din ansøgning i fire guidede trin. Du har brug for:

 • Dit navn og adresse
 • Dit design (7 afbildninger)
 • Er dit design nyt? Søg her for at se, om dit design er ledigt.
 • Hvad laver din virksomhed? Sælger du produkter? Udbyder du tjenesteydelser? Find de passende betegnelser her.
 • Grundgebyret for registrering og offentliggørelse af et design er 350 euro.

Ansøg om et registreret EF-design i fire trin

Vores Fast Track-løsning til registrering af dit varemærke

Logo til Fast Track-ansøgning
 
 • Du kan oprette og indsende din ansøgning på blot 10 minutter.
 • Vi fører dig gennem ansøgningsproceduren trin for trin.
 • Læs mere om Fast Track.
 • Betaling kan kun ske med kreditkort eller via løbende konto. Bankoverførsel er ikke mulig.

EUIPO giver designansøgerne mulighed for at få deres design registreret hurtigere. Denne hurtige procedure kaldes "Fast Track".

Når EUIPO modtager din ansøgning, kontrolleres den af kontorets undersøgere. Hvis den opfylder visse standarder, og der ikke konstateres nogen mangler, vil den blive behandlet hurtigere, og du kan få dit design registreret inden for to arbejdsdage.

Yderligere oplysninger om EUIPO's standarder for tjenesteydelser findes i chartret for tjenesteydelser på siden om kvalitet.

 

Hvad er betingelserne for Fast Track?

Hvis du gerne vil have dit design registreret via Fast Track, skal du:

 • bruge vores ansøgningsformular i fire trin
 • bruge DesignClass, når du angiver, hvilke produkter der er omfattet af dit design
 • vedlægge ethvert relevant bilag, såfremt du ønsker at påberåbe prioritet
 • betale via din løbende konto eller med kreditkort
 • bruge de ID-numre, der er opført i EUIPO's database, hvis du er repræsentant.

Hvad kan være et EF-design?
Det er dit produkts eller emballages udseende. Et registreret design beskytter din investering i dit produkts udseende og forhindrer, at andre virksomheder kan kopiere det. Det tilfører værdi til din virksomhed og skiller den ud fra andre i hele Den Europæiske Union.

 

Fast Track-betingelser

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) tilbyder varemærkeansøgerne muligheden for at få deres ansøgninger behandlet og bekendtgjort hurtigere med Fast Track-betingelser.

Når EUIPO modtager en ansøgning, undersøger vores medarbejdere den for at vurdere, om det er sandsynligt, at varemærket er gyldigt. Jo mere kompleks ansøgningen er, desto længere tid tager det at behandle den. De ansøgninger, som kontoret modtager, og som opfylder visse betingelser, behandles derfor hurtigere og kommer tidligere frem til de første trin i registreringsprocessen, nemlig bekendtgørelsen af ansøgningen. Denne hurtige procedure kaldes Fast Track.


Behandlingsperioden er hurtigere med Fast Track

 

Hvad er fordelene?

 • Det går hurtigere. Din ansøgning kan blive bekendtgjort på den halve tid eller mindre, sammenlignet med almindelige ansøgninger.
 • Det er sikrere. For at kunne indgive en ansøgning via Fast Track skal du vælge dine varer og tjenesteydelser fra en database med termer, der allerede er godkendt af EUIPO og af alle IP-kontorer i EU. Den kaldes den harmoniserede database (HDB). Dette nedsætter i høj grad risikoen for mangler, så du kan være sikker på at træffe de rigtige valg.

Yderligere oplysninger om vores standarder for tjenesteydelser findes i EUIPO's charter for tjenesteydelser på siden om kvalitet.

 

Hvordan overholder jeg Fast Track-betingelserne?

Der er to hovedbetingelser, der skal være opfyldt, for at en Fast Track-ansøgning kan lykkes:

 • Du skal vælge de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af dit varemærke, fra en database over termer, der allerede er godkendt af EUIPO. Femtrinsformularen er designet til at hjælpe dig med at træffe dine valg, så din ansøgning kan behandles via Fast Track.
 • Du skal betale på forhånd: vores eksaminatorer kan først begynde at undersøge din ansøgning, når betalingen er afsluttet. Med forbehold for hurtig betaling og forudsat at der ikke er fundet mangler ved indgivelsen eller behandlingen af ansøgningen, vil den blive behandlet via Fast Track.

Betaler du via løbende konto, så bemærk venligst, at din konto vil blive debiteret med det samme. Betaler du via bankoverførsel, skal du foretage overførslen umiddelbart efter indgivelsen af ansøgningen. 

Selv om visse ansøgninger ved indgivelsen opfylder Fast Track-betingelserne, kan det ske, at denne status går tabt senere hen. Dette kan skyldes mangler, fordi det varemærke, du gerne vil registrere, ikke har det fornødne særpræg. Du vil blive underrettet skriftligt, hvis din ansøgning ikke længere opfylder Fast Track-betingelserne.

 

Fast Track: Samtlige betingelser

 1. Ansøgeren skal have bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I modsat fald skal ansøgeren udpege en bemyndiget repræsentant
 2. Varemærket bør hverken være et kollektivmærke eller et certificeringsmærke.
 3. Undlad i din ansøgning at anmode om en national eller europæisk søgning
 4. I forbindelse med påberåbelse af prioritet eller anciennitet:
  • bør der ikke være påberåbt prioritet/anciennitet, eller
  • Hvis en prioritet / anciennitetskrav er angivet, kan de varemærker, som påstanden er baseret på, importeres fra TMview-databasen under ansøgningsprocessen, eller
  • Hvis en prioritet / anciennitetskrav er angivet, og det tilhørende varemærke(r) ikke er i TMView, skal det tilsvarende certifikat vedlægges
 5. Hvis udstillingsprioritet hævdes, er det stadig muligt at anvende en Fast Track-ansøgning, hvis det tilsvarende certifikat vedlægges
 6. Varemærket skal være en af følgende typer: ord- / figur- / form- / lydmærke.
 7. Hvis varemærket er et figur- / formemærke, er påberåbelse af farve ikke længere muligt
 8. Er varemærket et figur- / form- / lydmærke, skal de relevante og gyldige bilag vedlægges.
 9. Samtlige termer i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser skal vælges ud fra databasen over termer, der allerede er godkendt af EUIPO.
 10. Betaling skal ske via en af de accepterede betalingsmetoder. Betaling via en tredjeparts nuværende konto er dog ikke tilladt med Fast Track
 11. Følgende betingelser finder anvendelse med hensyn til betaling af gebyrer:
  • Kreditkort: ingen særlige krav.
  • Bankoverførsler: Ansøgeren skal 1) anvende den betalingstransaktionskode, der genereres af formularen, og varemærkenummeret til identificering af ansøgningen, 2) overføre beløbet straks og 3) helst foretage en separat betaling for hver indgivet ansøgning
  • For nuværende kontoindehavere, skal ansøgeren i betalingsformularen vælge Debit now (debitér nu).
 12. Hvis det i ansøgningen anvendte sprog ikke er et af EUIPO's fem sprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk), skal ansøgeren godkende EUIPO oversættelse til et andet sprog, der skal vælges blandt de godkendte fem sprog.

Bemærkning: Betalinger via bankoverførsel, med deres respektive transaktionskoder, skal være EUIPO i hænde senest ni dage efter indgivelsen af ansøgningen. Hvis det ikke sker, betyder det, at EUIPO ikke kan garantere, at tidsfristerne for Fast Track-proceduren overholdes.

Udskriv samtlige betingelser
 

Alle referencer med hensyn til tidsfrister er kun til orientering og har ingen bindende virkning for kontoret.

Hvad kan et EU-varemærke bestå af?

Et varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig ord (herunder personnavne) eller design, bogstaver, tal, farver, vareudstyr (varens eller vareemballagens form) eller lyde.

Den 1. oktober 2017, i medfør af forordning (EU) 2015/2424 (ændringsforordningen), blev det såkaldte "krav om grafisk gengivelse" afskaffet.

Det betyder, at så længe dit varemærke falder ind under én af de kategorier af varemærker, som er godkendt af kontoret, og som kan gengives i de godkendte formater, kan du indgive ansøgning om det uden at gengive det grafisk.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Hvilken type varemærke ønsker du at beskytte?

Afhængigt af, hvad du ønsker at beskytte (et ord, en figur, en farve osv.), kan du vælge mellem forskellige typer af varemærker. Se dine valgmuligheder.

De tegn, der udgør et varemærke, skal gøre det muligt at skelne mellem én virksomheds varer og tjenesteydelser og en andens.

For at kunne registreres skal dit varemærke have fornødent særpræg og må ikke beskrive det, du sælger.

 
 

Dit varemærke skal have fornødent særpræg

Forbrugere skal kunne genkende dit tegn som det, det er, f.eks. en angivelse af oprindelse. Det skal adskille dig fra andre virksomheder på markedet, således at du kan beskytte og opbygge dit brands identitet og værdi.

Dit varemærke må ikke beskrive det, du sælger

Dit varemærke må ikke lægge beslag på et tegn, der blot beskriver de varer og/eller tjenesteydelser, du sælger. Sådanne tegn bør forblive tilgængelige for alle: både dig og dine konkurrenter.

 

Er du stadig i tvivl? Nedenstående eksempel kan være til hjælp

Mangler fornødent særpræg
En forbruger ville ikke se denne flaske, således som den er gengivet her, som et tegn med fornødent særpræg til at

Vin

For beskrivende
I dette tilfælde vil forbrugerne ikke opfatte flasken som et tegn med fornødent særpræg, og ordet "vin" beskriver blot flaskens indhold. Det vil opfattes som en produktbeskrivelse.

Eksempel på, hvordan dit varemærke skal have fornødent særpræg og ikke være for beskrivende

Hvem
som helst

Varemærke, der kan registreres
Selv om flasken i dette eksempel måske mangler særpræg, vil tilføjelsen på etiketten af et navn med særpræg få forbrugerne til at opfatte det som et varemærke, som betegner ét bestemt brand.

 

Dit varemærke vil blive afvist, hvis EUIPO mener, at det ikke opfylder disse og visse andre krav. Du kan her se andre årsager til, at dit varemærke kan afvises (såkaldte absolutte hindringer for registrering).

Hvis du er i tvivl, bør du søge professionel rådgivning. Vi kan ikke yde en sådan rådgivning.

 

Hvilke slags varemærker kan jeg registrere?

Du kan registrere tre slags varemærker: individuelle mærker, certificeringsmærker og kollektivmærker.

Et individuelt mærke adskiller én virksomheds varer og tjenesteydelser fra en andens.

Det betyder dog ikke, at et individuelt varemærke skal indehaves af en enkelt person: Individuelle varemærker kan indehaves af en eller flere fysiske eller juridiske personer. Det betyder, at der er flere ansøgere.

Grundgebyr for ansøgning om et individuelt varemærke starter ved 850 EUR (ved elektronisk ansøgning)

Kollektivmærket adskiller varer og tjenesteydelser, der tilhører en gruppe af virksomheder eller medlemmerne af en sammenslutning, fra konkurrenternes. Kollektivmærker kan bruges til at opbygge forbrugernes tillid til de produkter eller tjenesteydelser, som tilbydes under kollektivmærket. De anvendes ofte til identifikation af produkter, der deler en bestemt egenskab.

Kun sammenslutninger af fabrikanter, producenter, tjenesteydere eller erhvervsdrivende samt offentligretlige juridiske personer kan indgive ansøgning om registrering af kollektivmærker.

Gebyret for ansøgning om et kollektivmærke er 1 500 EUR (ved elektronisk ansøgning).

Certificeringsmærket blev indført hos EUIPO den 1. oktober 2017. Det er en ny slags varemærke i EU-regi, omend det har fandtes i visse nationale systemer i mange år. De bruges til at angive, at varerne eller tjenesteydelserne overholder en certificerende institutions eller organisations certificeringskrav. De angiver, at visse kontrollerede kvalitetsstandarder er overholdt.

Enhver fysisk eller juridisk person, herunder institutioner, myndigheder og offentligretlige organer, kan ansøge om EU-certificeringsmærker, forudsat at sådanne personer ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret.

Gebyret for ansøgning om et certificeringsmærke er 1 500 EUR (ved elektronisk ansøgning).

Liste over samtlige varemærkegebyrer 

 

 

Definition af et design

Designbeskyttelse er et vigtigt forretningsaktiv for virksomheder af alle størrelser, ikke kun de større.

EUIPO's forskning viser, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som er designindehavere, har 17 % højere indtægter pr. ansat end SMV'er, der ikke er indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Design er klart definerede i Den Europæiske Union:

"Et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale".

Artikel 3 i designforordningen

 

Eksempler på design

Næsten en hvilken som helst industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet artikel kan opnå designbeskyttelse (undtagen computerprogrammer)

Søg efter et eksempel på produktemballage

Produktemballage

RCD 002710731-0001
Søg efter et eksempel på et produkt/sæt af produkter

Produkt/sæt af produkter

RCD 002490193-0001
Søg efter et eksempel på sammensatte produkter

Sammensatte produkter

RCD 000408166-0001
Søg efter et eksempel på produktdele

Produktdele

RCD 229752-0001
 
Søg efter et eksempel på computerikoner

Computerikoner

RCD 003001494-0002
Søg efter et eksempel på skrifttyper

Skrifttyper

RCD 004007441-0016
Søg efter et eksempel på tegninger og skitsearbejde

Grafiske design

RCD 004547370-0002
 
 

Lidt teori

Intellektuel ejendomsret

Tanken bag intellektuel ejendomsret (IP) er ligetil, og begrebet har været anvendt længe. Overalt, hvor vi færdes, er vi omgivet af intellektuel ejendomsret.

Tanker og idéer er ikke tilstrækkeligt; intellektuel ejendomsret definerer og beskytter menneskers innovationer og frembringelser

 • Varemærker oplyser forbrugerne om produkters oprindelse
 • Design viser, hvordan produkter ser ud
 • Ophavsret vedrører kunstneriske værker såsom bøger, musik, malerier, skulpturer og film
 • Patenter beskytter tekniske opfindelser inden for alle teknologiområder

Intellektuel ejendomsret belønner innovatører og gør det muligt for alle at drage fordel af de resultater, de opnår.

 

IP-metroen: Designere genskaber ofte ideer for at frembringe noget nyt, nyttigt og unikt. Download denne oversigt — den hjælper dig til at registrere dine rettigheder.


Et tilpasset "metrokort" viser tidslinjerne for de forskellige processer inden for intellektuel ejendomsret

 

Flere ressourcer om intellektuel ejendomsret

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.