Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

SMV-fonden Ideas Powered for Business 2022

Indkaldelse af forslag — GR/001/22 (SMV-fonden Ideas Powered for Business)

Finansiering gennem denne indkaldelse af forslag under SMV-fonden støttes af Europa-Kommissionen og EUIPO. Det sker i form af IP-vouchere til medfinansiering af IP-relaterede aktiviteter (IP Scan og varemærke- og designbeskyttelse i og uden for EU) og patentrelaterede aktiviteter.

På denne side finder du:

  • indkaldelsen af forslag og bilagene
  • tidsplanen for indsendelse og evaluering og for meddelelse af resultater
  • et link til spørgsmål og svar
  • et link til SMV-fond-webstedet med detaljeret information og adgang til ansøgningsformularen.

 

Indkaldelse af forslag

Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser de officielle oplysninger om denne indkaldelse af forslag, før du indsender din ansøgning. De kan downloades i feltet nedenfor. Husk, at din virksomhed skal falde ind under den officielle definition på en SMV, for at du kan ansøge om denne ordning.

Tjek Europa-Kommissionens brugervejledning til definition af SMV'er (tilgængelig på alle EU-sprog), hvis du er i tvivl.

 

Download PDF

Bemærk venligst, at den autoritative informationskilde er den engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oversættelserne og den engelske udgave har den engelske udgave forrang.

 

Ændringsforslag

Ændringsforslaget vedrører forhøjelsen af budgettet i forbindelse med voucher 1 med 10 000 000 EUR til et maksimumsbeløb på 25 000 000 EUR.

Tilpasningen af indkaldelsen af forslag fremgår af ændringsforslaget.

Download PDF

Bilag til indkaldelsen af forslag

Liste over maksimumsbeløb pr. EU-land for IP Scan Vis Skjul

Download PDF

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Udelukkelsessituationer Vis Skjul

Liste over udelukkelsessituationer som anført i artikel 136, stk. 1, litra a)-h) i finansforordningen.

Download PDF

 

Erklæring for repræsentanter Vis Skjul

Repræsentant: Enhver tredjepart eller fysisk eller juridisk person, som er behørigt bemyndiget til at repræsentere SMV'en retligt under denne procedure, og som udfylder og indsender e-formularen på ansøgerens vegne.

Hvis SMV'en påtænker at bruge en ekstern repræsentant til at indsende ansøgningen, skal denne erklæring udfyldes, underskrives og sendes til repræsentanten, så denne kan uploade den sammen med ansøgningen og indsende den på ansøgerens vegne.

Download DOCX

 

Skabelon til tilskudsafgørelse (voucher) Vis Skjul

Voucheren tildeles via afgørelse fra kontoret (tilskudsafgørelse). En vejledende skabelon stilles til rådighed for ansøgeren.

Tilskudsafgørelse — VOUCHER 1

Download PDF

 

Tilskudsafgørelse — VOUCHER 2

Download PDF

 

Almindelige betingelser

Download PDF

 

 


Tidsplan og retningslinjer

Indkaldelsen af forslag vil følge nedenstående tidsplan:

Indsendelsesperiode for indkaldelsen

10.1.2022-16.12.2022

Indsendte ansøgninger evalueres i løbet af denne periode

Ugentlig skæringsdag: hver fredag

Evaluerings- og meddelelsesperiode

10 arbejdsdage fra skæringsdagen

 

Den ugentlige skæringsdag betyder, at alle ansøgninger indsendt i løbet af den foregående uge gennemgår evalueringstrinnet.

I tilfælde af, at kontoret kontakter ansøgeren under evalueringsprocessen for at anmode om supplerende oplysninger, træder suspensionen af​evaluerings- og meddelelsesperioden i kraft på den dato, hvor kontoret sender anmodningen. Perioden genoptages fra den dato, hvor de ønskede oplysninger eller reviderede dokumenter modtages.

Ansøgere vil blive underrettet individuelt om resultaterne af evalueringsprocessen via e-mail til kontaktpersonerne angivet i e-formularen. Det er således ansøgerens ansvar at oplyse den korrekte e-mailadresse på kontaktpersonen/-personerne.

Denne meddelelse vil indeholde følgende:

  • For ikke-udvalgte ansøgere: årsagerne til den negative afgørelse
  • For udvalgte ansøgere: bekræftelsen på den positive afgørelse og en kopi af tilskudsafgørelsen (VOUCHEREN) som bilag. Hvis du har ansøgt om voucher 1 og voucher 2, vil du modtage to separate tilskudsafgørelser — én pr. voucher.

Husk, at vouchere ikke har tilbagevirkende kraft, og at omkostninger til aktiviteter, der er udført før meddelelsen af tilskudsafgørelsen, ikke kan refunderes.

Hvis alle midlerne opbruges inden udløbet af indsendelsesperioden for indkaldelsen, vil onlineansøgningssystemet blive lukket, og ansøgerne vil blive informeret herom på SMV-fond-webstedet.

Spørgsmål og svar

Eventuelle specifikke spørgsmål vedrørende denne indkaldelse bedes rettet til EUIPO's informationscenter på:

information@euipo.europa.eu

Se venligst FAQ'en, hvor kontoret regelmæssigt offentliggør svar på alle indsendte spørgsmål for at sikre, at alle potentielle ansøgere behandles ens.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.