Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret

EUIPO

Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union.

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Denne sektion indeholder dokumentation vedrørende EUIPO's miljømæssige mål, som er i tråd med Europa 2020-strategien for bæredygtig vækst. Hos EUIPO er arbejdspladsens bæredygtighed forbundet med at begrænse den daglige drifts indvirkning på miljøet og indgår som en del af kontorets integrerede forvaltningsstyringspolitik.

EUIPO's miljøerklæring

 

EUIPO's miljøerklæring beskriver, hvordan kontoret forvalter sine ressourcer og reducerer sine emissioner for at begrænse indvirkningen på miljøet gennem en række målrettede aktioner.


PDF

Afgørelse nr. ADM-12-65

Afgørelse om EMAS-ordningen og om Udvalget for sundhed, sikkerhed og miljø

Denne afgørelse, som er truffet af den administrerende direktør, opstiller kontorets politik for at opretholde EMAS-registreringen for dets faciliteter og visse aktiviteter, og indeholder desuden kontorets miljøpolitik.


PDF

BREEAM®-certificering

Offentliggjort den 30. september 2016

EUIPO’s certificering i henhold til den krævende BREEAM®-miljønorm gælder for dets infrastrukturprojekter.


PDF

EU's ordning for miljøledelse
og miljørevision (EMAS)

 

EUIPO har nøje opfyldt EMAS-normen, som Europa-Kommissionen siden 2008 har udarbejdet for organisationer og virksomheder.


Flere oplysninger >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2022 01/06/2023 PDF
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Titel DIN Oprettet Visning
Can’t find what you are looking for? Request here