Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Beretninger fra Den Europæiske Revisionsret

Beretning fra Den Europæiske Revisionsret

Budgetdokument

Opdateret den 11. december 2019

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, som er ansvarlig for revisionen af EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige beskytter af Unionens finansielle interesser. Den skal kontrollere, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de tilvejebringes og anvendes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. Revisionsretten udarbejder en revisionsberetning om EUIPO hvert år. Beretningen offentliggøres på EUIPO's websted, når den frigives.

Siden 2017 har beretningen om EUIPO indgået i kapitel 3 i Revisionsrettens fælles, konsoliderede beretning om alle EU-agenturerne.

Læseren kan finde information om formålet med revisionen og om revisorernes og den reviderede enheds ansvar i den fuldstændige rapport


PDF

Siden blev sidst opdateret 16-12-2019
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information
x