Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gennemsigtighedsportal - Økonomisk

EUIPO er fuldt ud selvfinansierende. Alle dets operationer udføres mod betaling i form af registreringsgebyrer, hvilket betyder, at hverken kontoret eller dets arbejde udgør nogen økonomisk byrde for EU eller EU's skatteydere. EUIPO's officielle regnskaber omfatter budgettet, årsregnskabet, beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og Den Europæiske Revisionsrets beretning samt dokumentation vedrørende arbejdet i EUIPO's budgetudvalg.

EUIPO's budget 2023

 

EUIPO's budget for det kommende år udarbejdes og fremlægges til godkendelse i kontorets budgetudvalg. Budgettet kan ikke gennemføres, før det er godkendt af budgetudvalget, der er sammensat af repræsentanter fra EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.
 


PDF Flere oplysninger >>

Årsregnskab 2021

 

EUIPO's årsregnskab omfatter kontorets regnskaber (balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og opgørelsen over bevægelser på egenkapitalen) og rapporter om EUIPO's budgetgennemførelse. Årsregnskabet skal være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, være nøjagtigt og detaljeret og give et retvisende billede. Det opstilles i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.


PDF Flere oplysninger >>

Beretninger fra Den Europæiske
Revisionsret

 

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, som er ansvarlig for revisionen af EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige beskytter af Unionens finansielle interesser. Den skal kontrollere, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de tilvejebringes og anvendes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. Revisionsretten udarbejder en revisionsberetning om EUIPO hvert år. Beretningen offentliggøres på EUIPO's websted, når den frigives.
 


PDFMere information>>

Budgetudvalgets
forskrift nr. BC-1-19

Forskrift fra EUIPO's budgetudvalg om de finansielle bestemmelser for kontoret

Dette dokument fastlægger de finansielle bestemmelser, som gælder for kontoret. Det fastlægger bl.a. tidsplanen for regnskabsaflæggelse og budgetforvaltning i kontoret samt budgetprincipperne, offentlige indkøb og ekstern revision.


PDF

Yderligere oplysninger om regnskab og økonomi   Flere oplysninger >>
Kontorets budgetudvalg   Flere oplysninger >>

 

Titel DIN Oprettet Visning
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.