Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Gennemsigtighedsportal

EUIPO går fuldt og helt ind for princippet om gennemsigtighed og tilgængelighed inden for rammerne af artikel 15, stk. 3, i TEUF. Formålet med gennemsigtighedsportalen er at gøre søgningen efter dokumenter lettere end nogensinde, og når nye dokumenter offentliggøres, bliver de tilgængelige her. Dokumenterne er inddelt i følgende fem kategorier: økonomisk, miljømæssigt, personalemæssigt, organisatorisk samt socialt og relationelt, som er tilgængelige via menubjælken til højre eller skydemenuen nedenfor:

Indholdet nedenfor er de primære dokumenter eller links til de primære klynger af dokumenter og oplysninger i det offentlige register, som er anført her for at lette adgangen.

Strategisk plan 2020

Offentliggjort 01/06/2016

Den strategiske plan er EUIPO's køreplan over EUIPO's strategiske vision frem til 2020. Den strategiske plan er udarbejdet med rådgivning og input fra en lang række af kilder – personale, brugere og IP-kontorer i og uden for Den Europæiske Union – og er godkendt af EUIPO's bestyrelse.

 


PDF Flere oplysninger >>

Arbejdsprogram

Offentliggjort 27/11/2019

Hvert år udarbejder kontoret et arbejdsprogram, der skal godkendes af bestyrelsen, som er sammensat af repræsentanter for EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Arbejdsprogrammet dækker alle de planlagte aktiviteter for det kommende år, og det gennemføres, når det er godkendt af bestyrelsen.


PDF Flere oplysninger >>

EUIPO's budget 2020

Offentliggjort 25/11/2019

EUIPO's budget for det kommende år udarbejdes og fremlægges til godkendelse i kontorets budgetudvalg. Budgettet kan ikke gennemføres, før det er godkendt af budgetudvalget, der er sammensat af repræsentanter fra EU-medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet.
 


PDF Flere oplysninger >>

EUIPO's GRI-indholdsindeks

Offentliggjort den 2. juni 2019

EUIPO's GRI-indholdsindeks offentliggøres sammen med årsberetningen i første halvår hvert år. Som offentlig organisation viser EUIPO sit engagement inden for bæredygtighed i kraft af sine tjenesteydelser og gennemførelsen af sine politikker og strategier som angivet i den strategiske plan 2020.


PDF

Dokument Download
Strategic Plan 2025 PDF Flere oplysninger >>
Kontorets organisationsplan PDF Flere oplysninger >>
Administrationsrådet Flere oplysninger >>
EUIPO's varemærkefokusrapport: Udviklingen i perioden 2010-2017 PDF
EUIPO's designfokusrapport: Udviklingen i perioden 2010-2019 PDF
Oprettelsesakt PDF

 

Titel DIN Oprettet Visning
Can’t find what you are looking for? Request here
Siden blev sidst opdateret 11-03-2020
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information
x